Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Ondersteuning bij relaties en seksualiteit

Bijscholing

Vormingen binnen vzw Tordale

Train de trainer

Wil je graag deelnemen aan een vorming of weten welke vormingen binnenkort op het programma staan? Bekijk dan zeker de ‘meer info’ knop!


Vormingen buiten vzw Tordale

CGSO

CGSO biedt verschillende vormingsvormen aan. Via onderstaande link kan u kijken welke vorming het beste past. Ze geven workshops aan jongeren, training voor leerkrachten, zorgverleners, begeleiders en ondersteunend personeel en infosessies voor ouders. Onderstaande website geeft meer informatie over deze sessies.

Meer informatie via: https://www.cgso.be/vorming

Sensoa

  • Opleiding Leerlijn relaties en seksualiteit in je school

Stel een leerlijn over relaties en seksualiteit samen op maat van je school. Op die manier bied je informatie aan van het eerste tot het laatste jaar, is het duidelijk wat er van welke collega verwacht wordt en krijgen kinderen en jongeren informatie aangepast aan hun seksuele ontwikkeling en leernoden. Dit traject bestaat uit 4 modules. Je kiest zelf welke modules jouw team nodig heeft.

Meer informatie via: https://www.sensoa.be/vorming/opleiding-leerlijn-relaties-en-seksualiteit-je-school

  • Opleiding Sensoa Vlaggensysteem

Leer omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Binnen deze opleiding wordt de gewone seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren bekeken. Nadien wordt het programma verder afgestemd op jouw vragen, bijvoorbeeld toepassing van het Vlaggensysteem op kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking (handvatten en aandachtspunten uit ‘Buiten de Lijnen’) (Sensoa, z.j.).

Meer informatie via: https://www.sensoa.be/vorming/opleiding-sensoa-vlaggensysteem

  • Opleiding Individuele gesprekken met jongeren over seksualiteit

“Een opleiding voor hulpverleners of begeleiders van jongeren. Hoe ga je in op individuele hulpvragen? Hoe voer je een één op één gesprek over seksualiteit en relaties? Je maakt kennis met een stappenplan om over seks en relaties te praten en oefent om gerichte vragen te stellen. Je leert ondersteunende tools aan voor gesprekken met kinderen en jongeren, aangepast aan jouw setting en doelgroep” (Sensoa, z.j.).

Meer informatie via: https://www.sensoa.be/vorming/opleiding-individuele-gesprekken-met-jongeren-over-seksualiteit

  • Opleiding Sexting in jouw organisatie: hoe reageer je op online situaties?

Deze vorming wordt er bekeken hoe je in de seksuele opvoeding van jongeren de thema’s sexting, porno en andere online situaties kan opnemen. Er worden werkvormen uitgetest om online seksualiteit bespreekbaar te maken. Het programma wordt verder afgestemd op jouw vragen (Sensoa, z.j.).

Meer informatie via: https://www.sensoa.be/vorming/opleiding-sexting-jouw-organisatie-hoe-reageer-je-op-online-situaties  

  • Opleiding Lesgeven over anticonceptie en zwangerschap

De basiskennis van feiten, cijfers en updates over anticonceptie worden opgefrist. Er worden lesmaterialen en methodieken overlopen en er wordt met enkele materialen aan de slag gegaan (Sensoa, z.j.).

Meer informatie via: https://www.sensoa.be/vorming/opleiding-lesgeven-over-anticonceptie-en-zwangerschap

!Bekijk zeker de website van Sensoa gezien er steeds nieuwe opleidingen en/ of vormingen verschijnen!

Meer informatoe via: https://www.sensoa.be/opleidingen

Organisaties die vormingen geven aan ouders en jongeren

Er zijn verschillende organisaties die vormingen geven aan ouders en jongeren rond het thema ‘relaties en seksualiteit’. Via deze link kan u kijken naar de verschillende aanbiedingen:

Meer informatie via: https://www.sensoa.be/organisaties-die-vorming-geven-aan-ouders-en-jongeren

Pdf-document (Konekt)

Dit document bevat slides over ‘seksualiteit bij personen met een beperking: vorming geven’ deze bevat de volgende onderwerpen:

  • Wat is seksualiteit?
  • Visie op seksualiteit?
  • Communicatie over seksualiteit
  • Hoe vorming organiseren/ geven aan personen met een beperking

26194 Reacties