Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Ondersteuning bij relaties en seksualiteit

Eigen Lichaam

Hallo ik

Korte inhoud: ‘Hallo ik’ gaat over wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Jongeren met een beperking leren de seksuele beleving ten opzichte van hun lichaam en seksualiteit kennen. Het materiaal wordt gebruikt vanaf 12 jaar (Jeurissen-Steeghs, 2010).

Doel: Lichaamsbesef creëren, een basis verwerven van sociale vaardigheden en omgangsvormen. 

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/hallo-ik


Gezondheid: hoe verzorg je jezelf 

Korte inhoud: Boekje in eenvoudige taal over hygiëne en gezondheid geschikt voor (jong)volwassenen die niet (voldoende) zelfstandig kunnen functioneren. 

Doel: Leren wat hygiëne en gezondheid is. 

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/gezondheid  


Seks@relaties.kom deel 1: seksualiteit  

Korte inhoud: Werkboek inclusief cd-rom. Het boek richt zich voornamelijk tot begeleiders en ouders en bevat handvatten om te communiceren op maat. Er zijn methodieken terug te vinden rond negen verschillende thema’s, namelijk de delen van het lichaam, lichamelijke veranderingen, seksuele gevoelens en masturbatie, vrijen en voortplanting, zwangerschap en geboorte, voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit, ouderschap en ten slotte seksueel overdraagbare aandoeningen. Ook wordt er visueel materiaal aangeboden, in de vorm van printklare werkbladeren en foto’s op cd-rom. Volgende vragen komen aan bod:  

 • Welke begeleider geeft bij voorkeur vorming?  
 • Hoe kan het materiaal nog verder aangepast worden voor personen met heel weinig verstandelijke mogelijkheden en dus meer begeleidingsbehoeften?  
 • Wanneer werken met foto’s, wanneer met tekeningen?  
 • Wanneer nog meer geïndividualiseerd materiaal gebruiken?  
 • Wanneer kiezen voor werken in een groep en wanneer voor individueel of met koppels werken? (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005) 

Doel: Helpt de begeleider bij het gebruiken van het juiste materiaal bij het geven van een vorming. Reikt methodieken aan en biedt een antwoord op bovenstaande praktijkvraagstukken. 

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.  


Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap

Korte inhoud: Dit boek beschrijft hoe men seksuele vorming kan aanpakken op maat van personen met een verstandelijke beperking. Men maakt gebruik van de hermeneutische cirkel om het verhaal van de persoon met een verstandelijke beperking in beeld te brengen. Het boek behandelt onder andere de emotionele ontwikkeling, lichaamsbeeld, weerbaarheid, relatievorming, masturbatie, verschillende geaardheden enzovoort. Dit alles wordt op een herkenbare manier aangereikt. 

Doel: Methodisch seksuele vorming aan de persoon met een verstandelijke beperking kunnen geven, op maat en over variabele thema’s. 

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Vlaanderen vrijt!

Korte inhoud: Dit boek gaat over de seksuele bevrijding die plaatsvond in Vlaanderen. Daarnaast kan je in het boek ook meer dan tweehonderd illustraties vinden. (Trommelmans, Goris, & Blancquaert, 2006). 

Doel: De begeleider krijgt een beeld van de seksuele evolutie die plaatsvond in Vlaanderen. 

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Pubergidsen: Wat je wilt weten over de puberteit

Korte inhoud: In deze gids komen verschillende vragen aan bod die een jongere in de puberteit kan stellen. Zoals veranderingen in het lichaam, hoe omgaan met vlinders in de buik etc. Het boek is voor kinderen vanaf 10 jaar. Thema’s zoals menstruatie, relatievorming, lichaamsveranderingen, verliefdheid etc. komen aan bod. De brochure is kleurrijk en heeft veel visualisaties. Deze gids is voor jongens als meisjes (Padidar, 2018).

Doel: Jongeren leren bij over de puberteit aan de hand van video’s, afbeeldingen en informatieve teksten.

Te raadplegen via: https://pubergids.rutgers.media/ 

Vrienden en vrijers

Korte inhoud: Spel over vriendschap, relaties, het lichaam, seksualiteit en weerbaarheid. Ook onderwerpen zoals homoseksualiteit, seksualiteit met een andere persoon etc. Het bestaat uit verschillende afbeeldingen, hulpvragenkaarten en actiekaarten waarmee in gesprek kan worden gegaan. De kracht van de methode ligt in de kaarten met realistisch getekende afbeeldingen van menselijke situaties. De koffer is gebruiksvriendelijk. Vrienden en vrijers wordt gebruikt vanaf 16 jaar (Bureau Edubooks & Training, 2010).

Doel: Kijken welke kennis er al aanwezig is bij de jongeren en waarover er nog meer uitleg vereist is.

 Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.  


Mag ik van jou

Korte inhoud: Laagdrempelige methode om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Het bestaat uit 29 categorieën met tekeningen die als basis kunnen dienen voor een kwartetspel, praatkaart of memory (König, 2014). De thema’s weerbaarheid, sociale media, masturbatie, hygiëne, aanraken, zoenen, zwangerschap, vriendschap, gevoelens, anticonceptie, menstruatie, SOA’s, enzovoort komen aan bod. 

Doel: Seksualiteit en intimiteit bespreekbaar maken op een laagdrempelige, speelse manier en het uitbreiden van kennis bij jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/mag-ik-van-jou


Booost! 

Korte inhoud: Een spel voor kinderen en jongeren van 11 tot 14 jaar. Booost! gaat op een spelende wijze de jongeren hun inzicht verrijken in hun eigen vaardigheden, attitudes en kennis over de pubertijd. Dit aan de hand van een bordspel met vraag-, opdracht- en discussiekaarten (Pimento, 2018).  

Doel: Jongeren leren communiceren over weerbaarheid, imago, seksualiteit, relaties, veranderingen aan het lichaam en online gedrag.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/booost 


Puberkwartet  

Korte inhoud: Spel waarbij spelers zoveel mogelijk kwartetten moeten vormen met de volgende thema’s: gevoelens in de puberteit, meisjes/jongens in de puberteit, vriendschap, verliefdheid, verkering vragen/hebben, uitmaken, zoenen, voorbehoedsmiddelen, soa’s en grenzen (van Der Doef & Reitzema, 2007).

Doel: Kinderen op een speelse manier kennis laten maken met verschillende aspecten van de puberteit, waaronder relaties en seksualiteit.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/puberkwartet


The emotion game  

Korte inhoud: Spel om op een speelse manier in te gaan op emoties, gevoelens en seksualiteit van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Het spel bevat vragenkaartjes die deelnemers aanzetten om over zichzelf te praten. Hierdoor leren ze beter zichzelf en de ander kennen. Dit spel is bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar met een verstandelijke beperking (van Sommeren, 2004). 

Doel: Speelse methodiek die jongeren aanzet tot zelfreflectie over emoties. Ook leren ze de ander beter begrijpen.  

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/emotion-game 


Girls’ Choice 

Korte inhoud: Bordspel voor meisjes van 10 tot 15 jaar dat aanmoedigt om na te denken over wensen en grenzen in intimiteit en seksualiteit. Het spel kan gebruikt worden als aanvulling op voorlichtingsprogramma’s of lessen seksuele en relationele vorming. De meisjes krijgen opdrachten in verschillende speelse vormen, namelijk een rollenspel, non-verbale oefeningen, algemene vragen en persoonlijke vragen (Rutgers, 2012). 

Doel: Seksualiteit bespreekbaar maken en de seksuele relationele weerbaarheid van meisjes verhogen.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/girls-choice-spel    


SecZ TaLK  

Korte inhoud: Bordspel om jongeren tussen 12 en 25 jaar met een beperking met elkaar te laten praten over hoe zij in hun specifieke situatie kunnen omgaan met seksualiteit, intimiteit en relaties. Het bevat vragen en opdrachten over de thema’s seksualiteit, relaties, je lichaam en de toekomst. Een opvoeder/ begeleider begeleidt de discussie. Het spel duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal speelkaarten dat de opvoeder/ begeleider inzet (Rutgers, 2013). 

Doel: Kennisoverdracht, meningsvorming en het aanleren van (communicatieve) vaardigheden over de thema’s relaties, intimiteit en seksualiteit.  

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/secz-talk   


Speluitleg stap voor stap 

Inhoud: Spel over relaties en seksualiteit met opdrachten, situatiekaarten, kennisvragen kaarten en stellingskaarten.

Doel: Op een speelse manier verschillende thema’s ontdekken met de jongeren.

Te raadplegen via:


Kwartet ‘het lichaam’ lijf & liefde

Korte inhoud: Pakket kijk- en praatkaarten met afbeeldingen van het mannelijk en het vrouwelijk lichaam, over hygiëne, lichaamsverzorging en jezelf leren mooi maken. 

Doel: Op een speelse manier praten over het lichaam, bewust maken van het eigen lichaam en dat van een ander.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek. 

Lief lijf leven

Korte inhoud: Dit is een voorlichtingsfilm waarbij alle aspecten van seksualiteit worden toegelicht. Aspecten zoals het eigen lichaam, gevaren van het internet, weerbaarheid, seksueel misbruik, vriendschapsrelaties etc. De film is geschikt voor personen met een licht verstandelijke beperking (KlosTV, 2015). 

Doel: Seksuele voorlichting geven in videomateriaal voor jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/lief-lijf-leven  


Spangas: voor het eerst ongesteld  

Korte inhoud: Filmpje over een meisje die voor het eerst ongesteld wordt. 

Doel: Tonen aan de jongeren dat maandstonden normaal zijn.

Te raadplegen via: https://www.npostart.nl/maya-wordt-ongesteld/26-06-2014/WO_KRO_572627  


Liefdesplein School tv Weekjournaal  

Korte inhoud: Filmpjes die onderwerpen bespreken rond het thema relaties en seksualiteit. Er kan gezocht worden naargelang het onderwerp dat besproken wordt. 

Doel: Op een leuke, visuele manier verschillende thema’s aanbrengen bij de jongeren.

Te raadplegen via:  https://schooltv.nl/programma/liefdesplein/ 

Gevoelens

Korte inhoud: Invuloefeningen over verschillende gevoelens/ emoties (blij, boos, bang en verdrietig). Er wordt aandacht besteed aan hoe jongeren kunnen omgaan met de gevoelens, wat kan en wat niet.  

Doel: Inzicht verwerven in en reflecteren over de vier basisgevoelens.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Werkbundel seks@relaties.kom!  

Korte inhoud: Geeft jongeren inzicht in verschillende thema’s van relaties en seksualiteit. Het thema ‘eigen lichaam’ is terug te vinden vanaf pagina 3 tot pagina 26. Aan de hand van vragen en foto’s worden de verschillende thema’s duidelijk. 

Doel: Op een interactieve manier inzicht krijgen in zichzelf en de ander.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Goede minnaars  

Korte inhoud: Relaties en seksualiteit bespreekbaar maken voor jongeren van 12 tot 17 jaar op een informele manier. De werkmap bestaat uit verschillende methodieken, waaronder denk- en associatieoefeningen, gespreks- en spelvormen, rollenspelen en dramatechnieken (Frans, 2007). 

Doel: Op een creatieve manier relaties en seksualiteit bespreekbaar maken voor jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/goede-minnaars-werkmap  


Kriebels in je lijf 

Korte inhoud: Aanvullende werkbladeren bij de werkmap Goede Minnaars [zie hierboven]. Het pakket bevat oefeningen om deelnemers te leren omgaan met de eisen die tegenwoordig gesteld worden aan het uiterlijk (Degryse & Frans, 2010). 

Doel: Op een creatieve manier relaties en seksualiteit bespreekbaar maken voor jongeren. 

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/kriebels-je-lijf-aanvullend-lesmateriaal-bij-goede-minnaars 


De Toolkit totale communicatie

Korte inhoud: Voorlichtingen over het lichaam en seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking. Het pakket bevat diverse materialen om de communicatie over lichaamsbesef, masturberen en om de individuele beleving van seksualiteit te ondersteunen. Het materiaal bestaat uit kleurenfoto’s, pictogrammen, beeldverhalen, kleur- en knutselplaten en diverse werkvormen zoals puzzels van het lichaam. De toolkit wordt gebruikt vanaf de leeftijd van 18 jaar (Vortman, 2007). 

Doel: Aan de hand van de verschillende materialen een eigen voorlichtingspakket samenstellen op maat van de jongere(n).

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/totale-communicatie-toolkit  


Powerpoint Bloos je van bloot

Korte inhoud: Powerpoint met foto’s van naakte geslachtsdelen. De foto’s worden opgedeeld in ‘normaal’ en ‘niet normaal’. Hierna volgt een nabespreking, waar benadrukt wordt dat alle afbeeldingen ‘normaal’ zijn en iedereen uniek is.

Doel: Leren hoe het lichaam eruit ziet en dat iedereen uniek is.

Te raadplegen via: 


Seks@relaties.kom! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking. Deel 1 Seksualiteit

Korte inhoud: Werkboek waarmee voorlichting kan gegeven worden over relaties en seksualiteit aan mensen met een verstandelijke beperking. De voorlichting wordt gegeven aan de hand van tekst, werkbladen en visueel materiaal. “Thema’s die aan bod komen zijn: seksualiteit (lichaam, lichamelijke veranderingen, seksuele gevoelens, masturbatie, voortplanting, vrijen, zwangerschap, geboorte, voorbehoedsmiddelen, seksueel overdraagbare aandoeningen) en relaties (zelfbeeld, gevoelens verkennen, relaties en verschillen in relaties, nieuwe relaties maken, relaties onderhouden, afstand in relaties, passend gedrag, grenzen, relaties afbreken en weerbaarheid)” (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005). 

Doel: Samen werken aan het relationele en seksueel welzijn van de jongeren.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek. 


Praten over seks: Werkmap (1ste editie)

Korte inhoud: De werkmap geeft jongeren uitleg over het thema ‘relaties en seksualiteit’. Onderwerpen zoals ‘het eigen lichaam’ tot geslachtsgemeenschap komen aan bod (Janssen & van Doorn, 2008).

Doel: Het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit voor jongere met een verstandelijke beperking.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Vriendschap, relaties en seksualiteit: werkboek 

Korte inhoud: Praten over gevoelens, liefde en verliefdheid, vriendschap, zelfbeeld, anatomie, ontwikkeling, hygiëne, lichaamsbeeld, menstruatie en seksualiteit. Iedere persoon vult zijn eigen werkboek in. Het stappenplan in het werkboek helpt je om de inhoud van je gesprek op maat te maken voor de mensen waarmee je werkt (Krijnsen, 2016).

Doel: Op maat werken van elke jongere aan de hand van het bijhorende stappenplan. Bij voorkeur doet men dit 1 op 1, zodat er op maat ondersteund kan worden.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/vriendschap-relaties-en-seksualiteit-werkboek  


Seks@relaties.kom!: werkmap

Korte inhoud: Werkmap over diverse onderwerpen die te maken hebben met het thema ‘relaties en seksualiteit’. Het werkboek bevat een theoretische achtergrond en methodieken om over seksualiteit te praten met jongeren. 

Doel: Aan de hand van tekeningen en werkbladen op maat werken van elke jongere.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Ontdek wie je bent: een speurtocht naar jezelf  

Korte inhoud: Verschillende werkmappen voor mensen met een matige verstandelijke beperking. De werkmap bevat fotomateriaal dat gekoppeld is aan eenvoudige spel- en werkvormen om de identiteitsontwikkeling te bevorderen. De werkmappen zijn zeer persoonlijk, ze kunnen in een individuele context gebruikt worden. De reeks bestaat uit een aparte map voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen (Bosch & Suykerbuyck, 2007). 

Doel: Identiteit, zelfbeeld, lichaamsbesef en lichaamsbeeld bevorderen.

Te raadplegen via: www.sensoa.be/materiaal/ontdek-wie-je-bent-een-speertocht-naar-jezelf


Relaties – zelfbeeld 

Korte inhoud: Invuloefeningen waarbij leerlingen lichaamsdelen aanduiden en er vervolgens over praten. Er wordt gevraagd wat leerlingen mooi vinden aan zichzelf, wat ze aan zichzelf willen veranderen en wat hun schoonheids-/ verzorgingsroutine inhoudt.

Doel: Leren kennen van het lichaam en de gevoelens tegenover het eigen lichaam, praten over schoonheidsverzorging.

Te raadplegen via:


Waar kan ik naakt zijn? 

Korte inhoud: Invuloefening waarbij jongeren aantonen in welke situatie een man/vrouw naakt kan zijn, of dit kan en waarom dit dan wel of niet kan.  

Doel: Leren in welke situatie je naakt kan zijn en wanneer niet.

Te raadplegen via:


Zelfbeeld

Korte inhoud: Werkbladeren waarbij je stilstaat bij je zelfbeeld. De jongeren beantwoorden enkele vragen in verband met wat ze voelen, denken, horen… In het document beschrijven ze hoe ze er uit zien en wat ze mooi vinden aan zichzelf en duiden dit aan op een tekening. Ze denken ook na over wat ze zouden willen veranderen en hoe ze dit kunnen aanpakken. 

Doel: Leren hoe ze naar zichzelf kijken en hoe ze dingen die ze anders willen, kunnen aanpakken. 

Te raadplegen via:  


Intieme delen/plaatsen van het lichaam/ in mijn huis

Korte Inhoud: Werkblad waarbij je samen met de jongere aan de slag gaat rond privacy. De eerste opdracht bestaat uit het inkleuren van de delen van je lichaam die je al dan niet graag bloot toont. De tweede opdracht gaat in op het huis en in welke ruimtes je alleen bent.  

Doel: Via een opdracht het concept ‘privacy’ aanbrengen bij een jongere.

Te raadplegen via:


Tussen de lakens – basismodule lichaam 

Korte inhoud: Met dit lespakketkun je vorming geven over relaties en seksualiteit aan jongeren van 10 tot 17 jaar. Je geeft onder andere uitleg over hoe een mannelijk en vrouwelijk lichaam eruit ziet. Het materiaal bestaat uit een handleiding, methodieken, 2 lakens met tekeningen van een lichaam, oplegplaten, instructieve platen fotoplaten, lichaamskaarten, casuskaarten, mythekaartjes en een verzamelbox. Het pakket maakt deel uit van het volledige pakket ’tussen de lakens’ (Sensoa, 2019).

Doel: Leren hoe het lichaam eruit ziet van een man en een vrouw.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Workshop sexpert inhoud

Korte inhoud: In dit document vind je terug hoe je zelf een workshop kunt maken rond het geven van relationele en seksuele vorming. Er komen allerlei onderwerpen aan bod: relaties, het lichaam, diversiteit, etc.

Doel: Zelf een vorming geven rond relationele en seksuele vorming.

Te raadplegen via:

Momenteel zijn er nog geen koffers beschikbaar over het thema ‘eigen lichaam’. 

18958 Reacties

 1. Pkxriq februari 15, 2022

  generic cialis 40mg – cialis tadalafil tadalafil 10mg over the counter

 2. Rskpgp februari 16, 2022

  hydroxychloroquine 400mg pills – order plaquenil 400mg generic hydroxychloroquine 200mg cheap

 3. Jtrrwn februari 17, 2022

  ivermectin 400 mg brands – ivermectin 6 mg stromectol ivermectin tablets for humans

 4. Fbhjib februari 18, 2022

  buy cephalexin 125mg generic – cephalexin 250mg price erythromycin 500mg pills

 5. Vspgwx februari 20, 2022

  oral fildena – buy nolvadex 10mg without prescription buy disulfiram 250mg pill

 6. Lsszhi februari 22, 2022

  order bimatoprost sale – buy robaxin buy desyrel online

 7. Ejkhxc februari 23, 2022

  order sildenafil for sale – order viagra 50mg pills buy zantac 300mg for sale

 8. Rfhrso februari 24, 2022

  order tadalafil 40mg for sale – tadalafil ca ivermectin 6mg tablet

 9. Dhgzop februari 25, 2022

  tadalafil medication – buy erectile dysfunction pills male erection pills

 10. Zxhwkg februari 26, 2022

  online casinos real money – online casino games order prednisone

 11. Hwozxy februari 27, 2022

  order prednisone 40mg for sale – buy prednisone without prescription accutane pills

 12. Mjknui februari 28, 2022

  buy amoxil 500mg sale – viagra next day delivery viagra 150mg tablet

 13. Ymcxjr maart 1, 2022

  order tadalafil 5mg online cheap – cheap cialis online tadalafil 40mg brand

 14. Mvhmdl maart 3, 2022

  stromectol 2mg online – order zithromax 500mg pills azithromycin 250mg ca

 15. Ppywkm maart 4, 2022

  azithromycin uk – lasix generic buy methylprednisolone tablets

 16. Abertger maart 5, 2022

  коли закінчиться війна в україні 2022 передбачення скільки триватиме війна в україні 2022 скільки триватиме війна в україні 2022

 17. Abrtger maart 6, 2022

  Бетмен 1989 дивитися онлайн Фільм Бетмен дивитись онлайн Дивитися Бетмен

 18. Abrtger maart 7, 2022

  Бетмен 1989 дивитися онлайн Дивитись фільм Бетмен Бетмен 2022

 19. Nivejn maart 7, 2022

  cheap baricitinib – buy dapoxetine sale dapoxetine online buy

 20. Abrtger maart 7, 2022

  Дивитись онлайн Бетмен Бетмен 1989 дивитися онлайн Бетмен онлайн

 21. Abrtger maart 7, 2022

  Бетмен дивитися онлайн Бетмен онлайн Бетмен 1989 дивитися онлайн

 22. Abrtger maart 7, 2022

  Бетмен онлайн Дивитись фільм Бетмен Дивитись онлайн Бетмен

 23. Abrtger maart 7, 2022

  Бетмен 1989 дивитися онлайн Бетмен онлайн Бетмен дивитися онлайн

 24. Abrtger maart 7, 2022

  Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн Дивитись онлайн Бетмен Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 25. Abrtger maart 7, 2022

  Бетмен дивитися онлайн Бетмен дивитися онлайн Бетмен 1989 дивитися онлайн

 26. Abrtger maart 7, 2022

  Бетмен 1989 дивитися онлайн Дивитися Бетмен Бетмен онлайн

 27. Abrtger maart 7, 2022

  Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн Бетмен фільм Бетмен фільм

 28. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен дивитися онлайн Бетмен онлайн Дивитися Бетмен

 29. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен 2022 Дивитись онлайн Бетмен Фільм Бетмен дивитись онлайн

 30. Abrtger maart 8, 2022

  Дивитись онлайн Бетмен Бетмен дивитися онлайн Дивитись фільм Бетмен

 31. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен 1989 дивитися онлайн Бетмен дивитися онлайн Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 32. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен дивитися онлайн Дивитись онлайн Бетмен Дивитись фільм Бетмен

 33. Vtylai maart 8, 2022

  buy metformin 500mg pill – glucophage brand purchase lipitor online

 34. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен 2022 Дивитись фільм Бетмен Дивитись фільм Бетмен

 35. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен дивитися онлайн The Batman Бетмен фільм

 36. Abrtger maart 8, 2022

  The Batman Бетмен онлайн Дивитися Бетмен

 37. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен онлайн Бетмен дивитися онлайн Фільм Бетмен дивитись онлайн

 38. Abrtger maart 8, 2022

  Дивитись фільм Бетмен Бетмен фільм Дивитись фільм Бетмен

 39. Abrtger maart 9, 2022

  Бетмен онлайн Бетмен 1989 дивитися онлайн Дивитися Бетмен

 40. Carlos Dokka maart 9, 2022

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 41. Abrtger maart 9, 2022

  Бетмен дивитися онлайн Бетмен 1989 дивитися онлайн Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 42. Hweyij maart 9, 2022

  cost amlodipine – order amlodipine 10mg pill omeprazole price

 43. Pscctx maart 10, 2022

  oral metoprolol – cialis 10mg us oral cialis 20mg

 44. Jvzqyv maart 11, 2022

  order cialis sale – purchasing viagra on the internet sildenafil in usa

 45. Eykjjg maart 13, 2022

  ivermectin 6 mg tablets – price of stromectol stromectol buy uk

 46. Bcloke maart 16, 2022

  order clomiphene 100mg online cheap – purchase clomid without prescription zyrtec 5mg over the counter

 47. Sqajqo maart 17, 2022

  clarinex 5mg usa – buy clarinex 5mg online order triamcinolone pill

 48. uiudu maart 18, 2022

  loans payday worldofttt|worldofttt.com|loans|payday|cash}

 49. Uykjiq maart 18, 2022

  cytotec without prescription – synthroid order cheap synthroid generic

 50. Sxrpmx maart 19, 2022

  buy viagra 50mg without prescription – viagra for women gabapentin 600mg cheap

 51. Txkxuj maart 20, 2022

  cialis overnight – buy cialis 20mg without prescription order cenforce generic

 52. Fgiftw maart 21, 2022

  diltiazem 180mg drug – order acyclovir 400mg online cheap zovirax 400mg cost

 53. Vnwtji maart 22, 2022

  cost atarax – rosuvastatin 20mg price crestor over the counter

 54. Pnynlb maart 24, 2022

  ezetimibe 10mg usa – motilium 10mg brand buy celexa 40mg sale

 55. Vqyqyq maart 25, 2022

  sildenafil 200mg – lisinopril 2.5mg us flexeril ca

 56. Ffraug maart 26, 2022

  buy viagra 100mg sale – cialis 20mg brand cheap generic cialis

 57. Steehp maart 26, 2022

  toradol 10mg for sale – ozobax price purchase baclofen online cheap

 58. Leatww maart 27, 2022

  colchicine cost – buy strattera without prescription order strattera 25mg online cheap

 59. Fnfjrp maart 28, 2022

  buy sildenafil 100mg pills – cheap sildenafil 100mg order clopidogrel pill

 60. Rnylxr maart 29, 2022

  order viagra online – methotrexate 2.5mg cost buy clopidogrel sale

 61. Ojfocw maart 30, 2022

  viagra 100mg cheap – viagra 150mg uk viagra 50mg over the counter

 62. zoritoler imol maart 31, 2022

  Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 63. Vjiejf maart 31, 2022

  nexium 20mg us – cheap nexium 20mg phenergan medication

 64. Sryduf april 1, 2022

  tadalafil max dose – Free cialis purchase tadalafil generic

 65. Akysbj april 2, 2022

  provigil 200mg uk – canadian pharmacy online legit herbal ed pills

 66. Eozxpf april 3, 2022

  accutane 20mg us – buy zithromax 250mg generic zithromax ca

 67. Togwbm april 4, 2022

  lasix 100mg pills – sildenafil for men over 50 viagra for sale

 68. Ywmcid april 5, 2022

  order cialis 10mg generic – free shipping cialis viagra 100mg canada

 69. Zbzbkb april 6, 2022

  cheap generic cialis – buy coumadin online cheap warfarin 2mg uk

 70. Ihprgq april 8, 2022

  order topamax 100mg pill – imitrex online buy purchase sumatriptan for sale

 71. Fqqurv april 9, 2022

  avodart buy online – dutasteride uk liquid cialis

 72. Lclusc april 10, 2022

  buy generic viagra 150mg – sildenafil women cialis cheap

 73. Eryqzf april 11, 2022

  where to buy over the counter ed pills – buy prednisone 5mg online prednisone online

 74. Qzkrdf april 12, 2022

  buy isotretinoin pills – order amoxil 250mg pill purchase amoxil for sale

 75. Jrblcg april 14, 2022

  furosemide online – lasix cost buy azithromycin sale

 76. Keakji april 15, 2022

  order doxycycline 100mg pill – chloroquine 250mg price buy chloroquine 250mg online

 77. gralion torile april 17, 2022

  I got what you mean ,saved to my bookmarks, very decent internet site.

 78. Zypibs april 22, 2022

  buy cialis without prescription – USA cialis buy sildenafil generic

 79. Ddkbqw april 23, 2022

  provigil pills – order sildenafil online cheap order generic sildenafil

 80. Zijexz april 24, 2022

  best natural ed pills – buy prednisone pills cheap deltasone 5mg

 81. Oyfobn april 25, 2022

  order isotretinoin 20mg pills – buy celebrex 200mg generic order generic celecoxib 200mg

 82. Fazuqm april 26, 2022

  order flomax 0.4mg generic – flomax buy online buy aldactone 100mg pills

 83. taninoplasty brussels belgium april 27, 2022

  I’m often to blogging and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and preserve checking for new information.

 84. Gceold april 27, 2022

  simvastatin 20mg tablet – assignment company online assignment writer

 85. Dyhihh april 28, 2022

  empire casino online – free online slots my father essay writing

 86. Ayirot april 30, 2022

  vegas casino online – ampicillin oral ampicillin 500mg without prescription

 87. Sobjpr mei 1, 2022

  ciprofloxacin 500mg drug – purchase tadalafil without prescription buy cialis 5mg

 88. Mbnrhq mei 2, 2022

  order viagra without prescription – buy vardenafil online best price vardenafil generic

 89. Jeffreycow mei 5, 2022

  prescription drugs canada buy online the best ed drug vitality ed pills

 90. Jeffreycow mei 6, 2022

  can you buy prednisone in canada prednisone for sale price for 15 prednisone

 91. Jeffreycow mei 6, 2022

  medication online overcoming ed ed medicine

 92. Eaftxh mei 6, 2022

  order prednisolone 5mg without prescription – cheap prednisolone order cialis 10mg

 93. Jeffreycow mei 7, 2022

  ivermectin cream for dogs ivermectin cost in india order ivermectin online

 94. Jeffreycow mei 8, 2022

  canadian online pharmacy cause of ed prescription meds without the prescriptions

 95. Jeffreycow mei 8, 2022

  natural pills for ed drugs to treat ed buy online drugs

 96. Jeffreycow mei 9, 2022

  free cialis canada cialis usa online cialis asia

 97. Gyxaqh mei 9, 2022

  buy augmentin 375mg without prescription – buy augmentin pill cialis next day

 98. Jeffreycow mei 9, 2022

  vigra and cialis best price for daily cialis buy generic cialis

 99. RogerPum mei 11, 2022

  mens erection pills new ed treatments male ed drugs

 100. Garage Door Opener Replacement in Gilbert mei 11, 2022

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that’s wanted on the web, someone with just a little originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 101. Hafwfa mei 12, 2022

  bactrim 480mg for sale – viagra uk order generic viagra 50mg

 102. RogerPum mei 12, 2022

  prescription without a doctor’s prescription buy prescription drugs without doctor canadian online pharmacy

 103. RogerPum mei 13, 2022

  finasteride hair where to buy propecia propecia prescription

 104. RogerPum mei 14, 2022

  п»їed drugs online from canada prescription drugs without prior prescription amoxicillin without a doctor’s prescription

 105. Iwhbzr mei 14, 2022

  order cephalexin 125mg sale – buy cephalexin 500mg online cheap erythromycin canada

 106. RogerPum mei 14, 2022

  stromectol online pharmacy stromectol pill price ivermectin dosage chart for dogs

 107. RogerPum mei 15, 2022

  prescription without a doctor’s prescription buy prescription drugs non prescription erection pills

 108. RogerPum mei 15, 2022

  ivermectin fleas ivermectin applicator gun п»їorder stromectol online

 109. NormanElorn mei 16, 2022

  canadian pharmacy certified canada pharmacy online pharmacy without dr prescriptions generic drugs without doctor’s prescription

 110. Qarnbs mei 16, 2022

  fildena sale – cost nolvadex 10mg price of ivermectin tablets

 111. NormanElorn mei 17, 2022

  top ed pills medication for ed cheap erectile dysfunction pills online

 112. NormanElorn mei 17, 2022

  india pharmacies online generic drugs without doctor’s prescription buy prescription online from india

 113. Zzmrvh mei 18, 2022

  rhinocort generic – cost tadalafil order antabuse 250mg sale

 114. NormanElorn mei 18, 2022

  stromectol for sale stromectol for sale stromectol for sale

 115. iwnajtoz mei 18, 2022

  buy provigil 200mg pill modafinil us

 116. sdawhbzh mei 19, 2022

  modafinil 200mg cheap purchase modafinil generic modafinil 200mg cost

 117. Johnnycet mei 19, 2022

  tadalafil without a doctor’s prescription tadalafil 20 mg buy online online purchase of tadalafil in india

 118. Suvemh mei 19, 2022

  ceftin 250mg without prescription – buy methocarbamol generic buy generic cialis 10mg

 119. unoazbmp mei 20, 2022

  order provigil without prescription buy modafinil 100mg sale provigil drug

 120. Johnnycet mei 20, 2022

  clomid for sale clomid clomid tablets for sale

 121. cdjwadxd mei 20, 2022

  generic provigil 100mg cheap provigil 200mg provigil pill

 122. Johnnycet mei 20, 2022

  clomid for sale canada clomid tablets where to buy cheap clomid online

 123. Lknzlb mei 21, 2022

  ampicillin order – acillin canada order generic cialis 5mg

 124. Johnnycet mei 21, 2022

  sildenafil 100 mg lowest price viagra sildenafil

 125. Johnnycet mei 22, 2022

  ivermectin without a doctor prescription stromectol stromectol 3 mg tablets price

 126. Johnnycet mei 22, 2022

  stromectol for humans for sale stromectol 3 mg tablets price ivermectin without a doctor prescription

 127. Poouku mei 23, 2022

  buy amoxicillin 500mg online – azithromycin for sale order levitra 20mg without prescription

 128. EddieGoaks mei 23, 2022

  stromectol tablets for humans stromectol tablets for humans stromectol tablets for humans

 129. EddieGoaks mei 24, 2022

  ivermectin brand stromectol 12 mg tablets stromectol 12 mg tablets

 130. Qiksjx mei 24, 2022

  ivermectin lice – ivermectin 12 mg without prescription purchase levitra generic

 131. EddieGoaks mei 24, 2022

  stromectol tablets for humans stromectol 12 mg tablets stromectol for humans for sale

 132. MichaelHig mei 25, 2022

  how much is viagra viagra coupon viagra cost per pill

 133. Zoxaoh mei 26, 2022

  purchase doxycycline generic – buy clomid 50mg generic tadalafil 20mg oral

 134. MichaelHig mei 26, 2022

  viagra without a doctor prescription usa order viagra online viagra online usa

 135. MichaelHig mei 26, 2022

  viagra without a doctor prescription usa viagra tablets for men viagra amazon

 136. mjdwpu mei 27, 2022

  eritromicina zithromax online azithromycin uk z pak price zpacks antibiotics 3 day dose

 137. HomerTic mei 27, 2022

  paypal cialis payment generic tadalafil 20mg india 36 hour cialis online

 138. Ilvqde mei 28, 2022

  buy cialis 40mg without prescription – tadalafil 10mg cost purchase provigil online cheap

 139. HomerTic mei 28, 2022

  how to purchase cialis in canada tadalafil 20mg best price viagra cialis trial pack

 140. omjgpory mei 28, 2022

  erythromycin eye ointment side effects https://erythromycin1m.com/#

 141. HomerTic mei 28, 2022

  cialis tadalafil. au tadalafil pay cialis with paypal

 142. Jafuuz mei 29, 2022

  prednisone 40mg generic – erection problems order accutane 40mg pills

 143. HomerTic mei 29, 2022

  free samples viagra cialis cialis where can i buy cialis

 144. HomerTic mei 30, 2022

  active ingredient in cialis price of cialis 20 mg viagra click here info buy cialis

 145. HomerTic mei 30, 2022

  buying cialis on line tadalafil 20mg best price cialis 36 canada

 146. Pxlcai mei 30, 2022

  buy amoxil 250mg pill – azithromycin pills buy sildenafil 150mg for sale

 147. ionlwt mei 31, 2022

  how much is zithromax 250 mg z pack azithromycin side effects azithromycin tablets

 148. Arpsvi juni 1, 2022

  oral prednisolone 5mg – sildenafil 100mg canada buy viagra 50mg

 149. Mjwvnq juni 2, 2022

  oral lasix 40mg – furosemide cheap ivermectin online pharmacy

 150. dvnvskbu juni 4, 2022

  erythromycin cost without insurance https://erythromycin1m.com/#

 151. Wdostx juni 4, 2022

  plaquenil 200mg drug – chloroquine brand baricitinib 2mg cost

 152. Gwgsya juni 6, 2022

  order glucophage generic – cheap glucophage 500mg norvasc 10mg usa

 153. transport voiture bruxelles malaga madrid juni 7, 2022

  I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 154. Rogerfoore juni 7, 2022

  albuterol inhaler side effects
  albuterol inhaler without dr prescription
  ventolin hfa manufacturer coupon
  $15 ventolin

 155. Chestercib juni 7, 2022

  https://stromectolgf.com/# ivermectin lotion

 156. Dkecqo juni 7, 2022

  buy lisinopril 5mg generic – omeprazole drug purchase atenolol pill

 157. zahfye juni 8, 2022

  furosemide for dogs walmart
  lasix drug
  furosemide medication
  furosemide
  stopping lasix side effects

 158. Bthqpf juni 9, 2022

  order vardenafil pill – buy clomiphene 100mg for sale clomiphene 100mg sale

 159. Brandengop juni 9, 2022

  dark web drug marketplace tor dark web