Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Ondersteuning bij relaties en seksualiteit

Internet & Seksualiteit

Digitaal ontmaagd

Korte inhoud: Dit boek geeft tips weer voor ouders om hun kinderen te begeleiden in de digitale wereld. Er worden concrete voorbeelden en handvatten aangereikt om te praten over sexting, pornografie, online relatie… Er wordt ook uitleg gegeven over de seksuele ontwikkeling en opvoeding (Van Gysegem, 2018).

Doel: Praten over sexting, pornografie en online relaties.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/digitaal-ontmaagd


Pubergidsen: Wat je wilt weten over de puberteit

Korte inhoud: In deze gids komen verschillende vragen aan bod die een persoon in de puberteit kan hebben. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met je lichaam in de puberteit? Waarom voel je je ineens zo anders? Wat moet je doen met vlinders in je buik? Hoe kom je te weten wat je eigenlijk wel en niet wilt? Thema’s zoals eigen lichaam, relatievorming, masturbatie en veilig vrijen komen aan bod. De brochure is speels en kleurrijk ingevuld. Het bevat veel illustraties en tips met links naar boeken en websites. Deze gids is voor zowel jongens als meisjes (Padidar, 2018).

Doel: Jongeren leren over de puberteit aan de hand van video’s, afbeeldingen en informatieve teksten.

Te raadplegen via: https://pubergids.rutgers.media/


Adviezen voor jongeren die aan sexting doen

Korte inhoud:  Tips bij sexting en om te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van sexting-misbruik (2021).

Doel: Tips bij sexting.

Te raadplegen via:

Booost! 

Korte inhoud: Spel voor kinderen en jongeren van 11 tot 14 jaar. Het bordspel bevat verschillende thema’s die aan bod komen tijdens de puberteit, namelijk weerbaarheid, lichaamsveranderingen, aanzien van anderen, gedrag op het internet. Er wordt op een spelende wijze inzicht verworven en in gesprek gegaan over de verschillende thema’s. Er zijn opdrachtenkaarten, discussiekaarten en vraagkaarten die gebruikt worden tijdens het spel (Pimento, 2018).  

Doel: inzicht verwerven in verschillende thema’s rond relaties en seksualiteit.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/booost


Mag ik van jou

Korte inhoud: Een spel vanaf 10 jaar met 3-6 spelers. Het spel kan gespeeld worden door jongeren met een verstandelijke beperking. Seksualiteit en intimiteit wordt op een toegankelijke manier bespreekbaar gemaakt. Het spel bestaat uit afbeeldingen die gebruikt kunnen worden als memoryspel, kwartetspel en praatkaarten. Thema’s die aan bod komen zijn lichaamsdelen, vriendschapsrelaties, masturbatie, hygiëne etc. (König, 2014). 

Doel: Speelse methodiek om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken op een laagdrempelige manier. Er worden verschillende thema’s aangehaald die bijdragen tot het uitbreiden van de kennis bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/mag-ik-van-jou

Liefdesplein

Korte inhoud: Verschillende filmpjes over het thema ‘relaties en seksualiteit’. Er kan gezocht worden naargelang het onderwerp dat besproken wordt (Schooltv, 2012). 

Doel: Op een leuke en visuele manier worden verschillende thema’s aangebracht bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://schooltv.nl/programma/liefdesplein/

Werkvormen online weerbaarheid

Korte inhoud: Deze bundel bevat verschillende opdrachten en activiteiten die de jongeren aan het denken zetten rond de thema’s sexting, catfishing, porno en victim blaming. Hierbij worden deze thema’s bespreekbaar gemaakt en wordt hun online weerbaarheid verhoogt (Pimento, z.j.).

Doel: Do’s en don’ts bij het surfen op het internet, handvaten en handige tips, eigen grenzen en die van andere leren begrijpen in het online surfen.

Te raadplegen via: https://www.pimento.be/werkvormen-online-weerbaarheid/


Goede minnaars

Korte inhoud: werkmap om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken bij jongeren van 12 tot 17 jaar op een creatieve manier. De werkmap bestaat uit verschillende methodieken, waaronder denk- en associatieoefeningen, gespreks- en spelvormen, rollenspelen en dramatechnieken (Frans, 2007).

Doel: op verschillende manieren het thema relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/goede-minnaars-werkmap


(S)expert anno 2019

Korte inhoud: Slides over ‘praten over seksualiteit en relaties in een digitale wereld’. Wat is nieuwe media en hoe verhoog je je eigen mediawijsheid (2019)?

Doel: Leren praten over seksualiteit en relaties in de digitale wereld.

Te raadplegen via:


Whatshappy

Korte inhoud: Deze online les biedt aan om na te denken hoe er afspraken kunnen gemaakt worden over fatsoenlijk online omgangsvormen. De les specificeert zich op de app ‘Whatsapp’, maar kan uitgetrokken worden naar andere online apps (Is er een les over online omgangsvormen of netiquette?, z.j.).

Doel: afspraken maken over online omgangsvormen.

Te raadplegen via: https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/is-er-een-les-over-online-omgangsvormen-of-netiquette/


Brochure SEXTING@SCHOOL: lesvoorbereiding middelbaar onderwijs

Korte inhoud: Deze brochure belicht de verschillende aspecten rond het geven van een les over sexting. Er worden tips gegeven over de opstelling van de klas, de duurtijd enzovoort. Er is een video beschikbaar nadien leerlingen in groep kunnen reflecteren. De brochure bekijkt stap voor stap hoe er in elke stap van sexting kan gereageerd worden om een escalatie te voorkomen (Bastiaenen & Van Paemel, 2017).

Doel: Faciliteert het geven van een les rond sexting.

Te raadplegen via:


Webinar Pimento: sexting

Korte inhoud: Er wordt uitgelegd wat sexting is en waarom jongeren dit doen. Er worden ook enkele tips, tricks en mogelijke werkvormen belicht. Begeleiders laten aan de hand van stellingen of wat-als vragen het thema ter sprake komen (Vanlaerhoven, z.j.).

Doel: Sexting bespreekbaar maken met jongeren.

Te raadplegen via:


Werkvormen praten over sexting

Korte inhoud: Deze bundel motiveert om aan de slag te gaan met sexting. Er worden handvaten aangereikt om op een professionele manier te reageren op sextingsituaties. Per werkvorm worden specifieke doelen vooropgesteld die helpen de juiste werkvorm te vinden (Gijsel, 2020).  

Doel: Leren praten over sexting.

Te raadplegen via:


Jongeren online lespakket

Korte inhoud: In dit document vind je een volledig uitgeschreven workshop over risicocontacten online. Er wordt ingegaan op wat die risicocontacten online kunnen zijn en hoe jongeren hiervoor bewuster kunnen gemaakt worden. Daarnaast heeft het ook als doel jongeren hier weerbaarder voor te maken en hoe je als begeleider jongeren hierin kan ondersteunen (Frère, 2017).

Doel: Als begeleider zelf een vorming geven rond risicocontacten op het internet.

Te raadplegen via:

Momenteel zijn er nog geen koffers beschikbaar over het thema ‘internet en seksualiteit’.

22454 Reacties