Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Ondersteuning bij relaties en seksualiteit

Relatievorming

Liefde en zo 

Korte inhoud: Een boek met raadgeving, suggesties, tips over de thema’s liefde, anticonceptie en relaties. Vragen die behandeld worden zijn, ‘de eerste kennismaking, eerste keer seks, toekomstige schoonouders’. Het zijn gebeurtenissen die vaak voorkomend zijn bij (jong)volwassenen. Het is geschreven in toegankelijke taal en talrijk geïllustreerd (Steutel, 2020).

Doel: Leren hoe je kan omgaan met veel gestelde vragen over relaties, verliefdheid en veilig vrijen.

Te raadplegen via:  https://www.sensoa.be/materiaal/liefde-en-zo-boek  


Seks@relaties.kom deel 2: relaties 

Korte inhoud: Het werkboek zet aan tot nadenken over relaties van mensen met een beperking. Het boek bevat tips om het onderwerp ‘relaties en seksualiteit’ bespreekbaar te maken met iemand met een beperking. Er worden tientallen methodieken en handvatten beschreven in het boek om een gesprek aan te gaan over de thema’s seksualiteit, vriendschapsbanden onderhouden, emoties etc. (Conix, Claerhout, & Van Hoey, 2008).

Doel: Leren hoe je een gesprek aangaat met een persoon met een beperking over bovenstaande onderwerpen.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.  


De liefde en ik

Korte inhoud: informatief boek geschreven op een laagdrempelige en eenvoudige manier met daaraan verbonden een brief over de liefde. Er wordt weergegeven, hoe om te gaan met verliefdheid, relaties en intimiteit. Er zijn bijhorende lespakketten aan verbonden (van den Berg, 2016).

Doel: Op een laagdrempelige en eenvoudige manier leren over verliefdheid.

Te raadplegen via:  https://www.sensoa.be/materiaal/de-liefde-en-ik 


Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap. De kunst van het verstaan

Korte inhoud: Beschrijft hoe seksuele vorming aangepakt kan worden op maat van personen met een verstandelijke beperking. Er wordt gebruik gemaakt van de hermeneutische cirkel om het verhaal van de persoon met een verstandelijke beperking in beeld te brengen. Het boek behandelt onder andere de emotionele ontwikkeling, lichaamsbeeld, weerbaarheid, relatievorming, masturbatie, verschillende geaardheden, et cetera (Bosch & Suykerbuyk, 2000).

Doel: Methodisch seksuele vorming aan de persoon met een verstandelijke beperking kunnen geven, op maat en over verschillende thema’s. 

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Liefde & Seksualiteit (1ste editie)

Korte inhoud: Praktische gids over de thema’s liefde en seksualiteit. “Actuele, accurate informatie van deskundigen op het gebied van voortplanting, psychologie en seksuologie. Praktische tips om uw liefdesleven en relatie te verbeteren. Deskundig advies over seksuele gezondheid, inclusief gezinsplanning, onvruchtbaarheid en seksueel overdraagbare aandoeningen” (Roberts & Padgett-Yawn, 2000). Het boek is op maat van personen met een verstandelijke beperking. Er wordt veelal gebruik gemaakt van visualisaties. Er worden levensechte afbeeldingen gebruikt van een kussend koppel. In vergelijking met de bovenstaande boeken is dit geen werkboek, maar een theoretisch boek. Het kan gebruikt worden bij een voorlichting rond het thema ‘relaties en seksualiteit’ bij mensen met een verstandelijke beperking. Er worden echter geen methodieken aangereikt i.v.m. het geven van een vorming (Roberts & Padgett-Yawn, 2020).

Doel: Leren wat liefde is en wat seksualiteit inhoudt. 

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.   


Zwijgen Is Zonde  

Korte inhoud: Het is een brochure/ boek met praktische instructies, tips om het thema ‘relaties en seksualiteit’ bespreekbaar te maken binnen uiteenlopende culturele en multireligieuze groepen jongeren. Heersende opvattingen binnen verschillende godsdiensten worden belicht. Thema’s zoals abortus, veilig vrijen, huwelijk (Ohlrichs & van der Vlugt, 2013).

Doel: Bespreekbaar maken van het thema ‘relaties en seksualiteit’ bij multiculturele en multireligieuze jongeren.  

Te raadplegen via: https://www.rutgers.nl/producten/zwijgen-zonde#:~:text=Het%20boekje%20Zwijgen%20is%20zonde,multiculturele%20en%20multireligieuze%20groepen%20jongeren.&text=Goede%20objectieve%20informatie%20en%20een,prettige%20en%20gelijkwaardige%20seksuele%20relaties.


Pubergids: Wat je wilt weten over de puberteit

Korte inhoud: In deze gids komen verschillende vragen aan bod die een jongere in de puberteit kan stellen. Zoals veranderingen in het lichaam, hoe omgaan met vlinders in de buik etc. Het boek is voor kinderen vanaf 10 jaar. Thema’s zoals menstruatie, relatievorming, lichaamsveranderingen, verliefdheid etc. komen aan bod. De brochure is kleurrijk en heeft veel visualisaties. Deze gids is voor jongens als meisjes (Padidar, 2018).

Doel: Jongeren leren over de puberteit aan de hand van video’s, afbeeldingen en informatieve tekstjes. 

Te raadplegen via: https://pubergids.rutgers.media/ 

Vrienden en vrijers 

Korte inhoud: Spel over vriendschap, relaties, het lichaam, seksualiteit en weerbaarheid. Ook onderwerpen zoals homoseksualiteit, seksualiteit met een andere persoon etc. Het bestaat uit verschillende afbeeldingen, hulpvragenkaarten en actiekaarten waarmee in gesprek kan worden gegaan. De kracht van de methode ligt in de kaarten met realistisch getekende afbeeldingen van menselijke situaties. De koffer is gebruiksvriendelijk. Vrienden en vrijers wordt gebruikt vanaf 16 jaar (Bureau Edubooks & Training, 2010).

Doel: Maakt de verschillende thema’s bespreekbaar bij de jongeren. Kijken welke kennis er al aanwezig is bij de jongeren en waarover er nog meer uitleg vereist is.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale en https://www.sensoa.be/materiaal/vrienden-en-vrijers  


Mag ik van jou

Korte inhoud: Een spel vanaf 10 jaar met 3-6 spelers. Het spel kan gespeeld worden door jongeren met een verstandelijke beperking. Seksualiteit en intimiteit wordt op een toegankelijke manier bespreekbaar gemaakt. Het spel bestaat uit afbeeldingen die gebruikt kunnen worden als memoryspel, kwartetspel en praatkaarten. Thema’s die aan bod komen zijn lichaamsdelen, vriendschapsrelaties, masturbatie, hygiëne etc. (König, 2014). 

Doel: Speelse methodiek om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken op een laagdrempelige manier. Er worden verschillende thema’s aangehaald die bijdragen tot het uitbreiden van de kennis bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/mag-ik-van-jou


Bloosdoos. Een spel waar je kleur van krijgt

Korte inhoud: Een spel voor jongeren van 12 tot 18 jaar met 3-15 spelers. Er wordt gepolst naar de mening van jongeren over de liefde, relaties, vriendschapsrelaties, seksualiteit, intimiteit en flirten. Het is een educatief spel met stellingen en vragen, waarbij jongeren hun emoties leren verwoorden (Rogge, 2018).

Doel: Leren een mening en gevoelens te verwoorden over verliefdheid, relaties en seksualiteit.  

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/bloosdoos-spel


Openhartig – sex talk 

Korte inhoud: Een spel vanaf 16 jaar. Het spel wordt gebruikt om seksualiteit bespreekbaar te maken. Het doosje bevat 103 vragen over het thema ‘relaties en seksualiteit’ (Moodzz, z.j.). 

Doel: Seksualiteit bespreekbaar maken.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/openhartig-sex-talk


Doe je mee? 

Korte inhoud: Een spel voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Het bordspel is geschikt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Al spelend wordt er gepraat over het deelnemen aan de samenleving en de levenskwaliteit. Het thema ‘relaties en gezondheid’ wordt ook bespreekbaar gemaakt (Stichting Zorgbelang & Identity Games, 2014).

Doel: Al spelend praten over de deelname aan de samenleving en de levenskwaliteit.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/doe-je-mee-spel   


Booost! 

Korte inhoud: Spel voor kinderen en jongeren van 11 tot 14 jaar. Het bordspel bevat verschillende thema’s die aan bod komen tijdens de puberteit, namelijk weerbaarheid, lichaamsveranderingen, aanzien van anderen, gedrag op het internet. Er wordt op een spelende wijze inzicht verworven en in gesprek gegaan over de verschillende thema’s. Er zijn opdrachtenkaarten, discussiekaarten en vraagkaarten die gebruikt worden tijdens het spel (Pimento, 2018).  

Doel: inzicht verwerven in verschillende thema’s rond relaties en seksualiteit.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/booost 


Puberkwartet  

Korte inhoud: Een spel vanaf 10 jaar met 3 tot 6 spelers. Het is de bedoeling om de meeste kwartetten te verzamelen. Thema’s die aan bod komen zijn, emoties, vriendschapsrelaties, liefdesverklaring, anticonceptie, weerbaarheid en seksueel overdraagbare aandoeningen etc. (Reitzema & van der Doef, 2007).

Doel: Via het spel verwerven de jongeren kennis over verschillende onderdelen van de puberteit, onder andere over het thema ‘relaties en seksualiteit’.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/puberkwartet


Boys R Us 

Korte inhoud: Het bordspel is voor jongens van 10 tot 16 jaar. Het spel kan maximum met 10 deelnemers worden gespeeld. Aan de hand van het bordspel kan er in gesprek gegaan worden over de thema’s relaties, intimiteit en seksualiteit. Het bord kent twee varianten, namelijk een voor jongens van 10 tot 13 jaar en een variant voor jongens vanaf 13 jaar. Het spel vergroot de kennis en reflectie van de jongens over de invloed van sociale media, invloed van vrienden, hoe te communiceren met meisjes, grenzen aangeven etc. (Rutgers & SOA AIDS Nederland, 2018).

Doel: In gesprek gaan, kennis verwerven en reflecteren over de thema’s relaties, intimiteit en seksualiteit.  

Te raadplegen via: http://shop.rutgerswpf.nl/webwinkel/boys-r-us/15237 


SeCZ TaLK 

Korte inhoud: Een bordspel voor jongeren van 12 tot 25 jaar met een beperking. Het spel kan gespeeld worden vanaf 3 tot 8 deelnemers. Aan de hand van het bordspel wordt er in gesprek gegaan over de thema’s relaties en seksualiteit’ en hoe zij dit kunnen beleven/ ervaren in hun specifieke situatie. Het spel bevat stellingen, vragen, rollenspelen/ opdrachten (Rutgers, 2013).

Doel: Kennis te verwerven bij de jongeren, in gesprek te gaan over de thema’s ‘relaties en seksualiteit’ en het aanleren van vaardigheden.

Te raadplegen via: http://shop.rutgerswpf.nl/webwinkel/zoekenspel-secz-talk/43313&page= 


Speluitleg stap voor stap 

Inhoud: Spel over relaties en seksualiteit met opdrachten, situatiekaarten, kennisvragen kaarten en stellingskaarten.

Doel: Op een speelse manier verschillende thema’s ontdekken met de jongeren.

Te raadplegen via:

Over boyz and girlz 

Korte inhoud: De film is ontworpen door 10 jongeren met een beperking. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, namelijk het maatschappijbeeld op mensen met een beperking, hoe contacten te leggen met anderen, afhankelijkheid van anderen als persoon met een beperking en de nood aan concrete informatie over het thema ‘relaties en seksualiteit’. De film kan gebruikt worden in een individuele begeleiding of om de onderwerpen te bespreken in groep. De film kan bekeken worden met gebarentaal (Aditi, 2012).

Doel: Een gesprek aangaan rond het thema ‘relaties en seksualiteit’.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/over-boyz-and-girlz


Begrijp me goed! 

Korte inhoud: Gedifferentieerde misverstanden komen aan bod tussen jongeren bij het flirten met iemand, het daten met iemand, relaties aangaan en beëindigen. Het materiaal biedt de jongeren meer inzicht in eventuele oorzaken en gevolgen van miscommunicatie tussen jongeren (Rutgers, 2011).

Doel: Inzicht verwerven in misverstanden omtrent communicatie en hoe communicatie te verbeteren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/begrijp-me-goed  


Lief lijf leven

Korte inhoud: Dit is een voorlichtingsfilm waarbij alle aspecten van seksualiteit worden toegelicht. Aspecten zoals het eigen lichaam, gevaren van het internet, weerbaarheid, seksueel misbruik, vriendschapsrelaties etc. De film is geschikt voor personen met een licht verstandelijke beperking (KlosTV, 2015). 

Doel: Seksuele voorlichting geven in videomateriaal voor jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/lief-lijf-leven  


Liefdesplein

Korte inhoud: Verschillende filmpjes over het thema ‘relaties en seksualiteit’. Er kan gezocht worden naargelang het onderwerp dat besproken wordt (Schooltv, 2012). 

Doel: Op een leuke en visuele manier worden verschillende thema’s aangebracht bij de jongeren. 

Te raadplegen via: https://schooltv.nl/programma/liefdesplein/ 

Goede minnaars: werkmap  

Korte inhoud: Werkmap om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken bij jongeren van 12 tot 17 jaar op een creatieve manier. De werkmap bestaat uit oefeningen i.v.m. kennis, spelvormen, rollenspelen etc. Thema’ s zoals verliefdheid, anticonceptie, internet en seksualiteit, iemand versieren komen aan bod (Frans, 2007). 

Doel: Op een creatieve manier het thema ‘relaties en seksualiteit’ bespreekbaar maken bij jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/goede-minnaars-werkmap  


Kriebels in je lijf 

Korte inhoud: Dit zijn aanvullende werkbladeren bij de werkmap ‘Goede Minnaars‘. Het pakket bevat oefeningen om te praten over de liefde, versieren, uiterlijk, verwachtingen in een relatie etc. (Degryse & Frans, 2010).

Doel: Op een creatieve manier het thema ‘relaties en seksualiteit’ bespreekbaar maken bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/kriebels-je-lijf-aanvullend-lesmateriaal-bij-goede-minnaars  


Werkbundel seks@relaties.kom!

Korte inhoud: De werkbundel geeft de jongeren inzicht in verschillende thema’s rond relaties en seksualiteit. Het thema relatievorming is terug te vinden van pagina 27 tot pagina 74 (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005). 

Doel: Interactief verschillende thema’s aanhalen en kennis uitbreiden. Aan de hand van de vragen vergroot het inzicht in zichzelf en de ander. Jongeren leren over hun eigen lichaam en relatievorming.

Te raadplegen via:


Van top tot teen

Korte inhoud: Het is een relationele en seksuele vorming voor jongeren met een verstandelijke beperking vanaf 16 jaar. De vorming bestaat uit afbeeldingen en tekeningen. Onderwerpen zoals anticonceptie, hygiëne, kinderwens, homoseksualiteit etc. komen aan bod. Bijkomend is er een handleiding met handvatten en didactiek (Bosch & Suykerbuyk, z.j.).  

Doel: Aan de hand van afbeeldingen en tekeningen worden onderwerpen besproken rond het thema ‘relaties en seksualiteit’.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/van-top-tot-teen


Seks@relaties.kom! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking 2: Relaties  

Korte inhoud: Het is een werkboek voor personen met een verstandelijke beperking. Het boek zorgt voor een reflectie over relaties van personen met een beperking. Het boek geeft handvatten om als ouder, begeleider of vriend een gesprek aan te gaan over dit thema. Thema’s zoals emoties, seksualiteit in een relatie, vriendschapsrelaties en weerbaarheid worden besproken (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2008). 

Doel: Samen met de jongere werken aan het relationele en seksuele welzijn van de jongere.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Praten over seks: Werkmap (1ste editie)

Korte inhoud: De werkmap geeft jongeren uitleg over het thema ‘relaties en seksualiteit’. Onderwerpen zoals ‘het eigen lichaam’ tot geslachtsgemeenschap komen aan bod (Janssen & van Doorn, 2008).

Doel: Het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit voor jongere met een verstandelijke beperking.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Deurtje open, deurtje dicht 

Korte inhoud: Het is een lespakket dat bedoeld is voor jongeren met een licht tot matige verstandelijke beperking vanaf 16 jaar. Het lespakket focust zich op relatievorming en weerbaarheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn zelfvertrouwen, pesten, emoties, trots, seksuele imitatie etc. De rollen in de video’s worden geacteerd door mensen met een beperking (van Andel, 2005).

Doel: Leren werken aan sociale weerbaarheid en relatievorming.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/deurtje-open-deurtje-dicht 


Droom van een kind 

Korte inhoud: Ondersteunt begeleiders om in gesprek te gaan over emoties in verband met een kinderwens. Droom van een kind bestaat uit een boek met illustraties en een bijhorend boek met het verhaal erachter en richtvragen om het boek te verwerken (De Buysere & De Feyter, 2018). 

Doel: Praten over een kinderwens.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/droom-van-een-kind  


Vriendschap, relaties en seksualiteit: werkboek 

Korte inhoud: Een werkboek over emoties, de liefde, vriendschapsrelaties, zelfstandigheid, het eigen lichaam, lichaamsverzorging, menstruatie etc. Het werkboek is vanaf 12 jaar. Iedere jongere schrijft in zijn eigen werkboek. Het stappenplan in het werkboek helpt de begeleiding om de inhoud van de nabespreking op maat te maken van de jongeren (Humanitas DMH, 2016).

Doel: Op maat werken van elke jongere aan de hand van het bijhorende stappenplan. 

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/vriendschap-relaties-en-seksualiteit-werkboek  


Seks@relaties.kom!: Werkmap

Korte inhoud: Werkmap over diverse onderwerpen over het thema ‘relaties en seksualiteit’. Het werkboek bevat handvaten om over het thema te praten met jongeren (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005).

Doel: Aan de hand van tekeningen en werkbladen op maat werken van elke jongere.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Relaties begeleiden (teaser) 

Korte inhoud: Helpt de begeleiding om met relatievorming om te gaan bij personen met een beperking. De presentatie bespreekt mogelijke thema’s die kunnen aan bod kunnen komen in een gesprek, de rol van de begeleider wordt besproken en enkele handvaten met bijkomende werkbladeren (Konekt, z.j.).

Doel: Het gesprek over relatievorming faciliteren.  

Te raadplegen via:


Wat wil ik met mijn lief doen? Waarom vind ik geen lief 

Korte inhoud: Invuloefeningen waarbij de jongeren bij elke afbeeldingen plaatsen wat ze met hun lief kunnen doen. Ze denken na wat ze allemaal samen kunnen doen en hoe ze hun lief beter kunnen leren kennen. Ook leren ze de betekenis kennen van wat een ‘lief’ is. Er zijn ook oefeningen te vinden waarbij ze redenen bedenken hoe het komt dat ze geen lief vinden.

Doel: Leren welke activiteiten je met je lief kan doen en hoe het komt dat je geen lief vindt.  

Te raadplegen via:


De relatiecirkels – vervolg 

Korte inhoud: Invuloefeningen om zicht te krijgen op verschillende relaties zoals met ouders, lief, goede vrienden, kennissen et cetera. Er wordt gekeken naar wat jongeren verstaan onder andere liefdesrelaties en vriendschapsrelaties.

Doel: Zelfreflectie bij jongeren teweegbrengen over verschillende soorten relaties die jongeren kunnen aangaan.

Te raadplegen via:


Bachelorproef Sexpert

Korte inhoud: In dit document vind je terug hoe je zelf een workshop kan maken rond het geven van relationele en seksuele vorming. Er komen allerlei onderwerpen aan bod, namelijk relaties, het eigen lichaam, diversiteit, etc. (Cleeren, Lauweryns, Van de Weghe, & Willaert, 2014).

Doel: Zelf een vorming geven rond relationele en seksuele vorming.

Te raadplegen via:

Kinderen, waar kies ik voor? 

Korte inhoud: Een koffer om een gesprek te starten over een kinderwens met personen met een verstandelijke beperking en hun context. De toolkit bevat een stellingspel, kwartet, boek over een zwangerschap etc. (Hodes, 2014).

Doel: Een gesprek aangaan over een kinderwens.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/kinderen-waar-kies-ik-voor  

217 Reacties

 1. Luzlvn februari 14, 2022

  order cialis 5mg generic – cialis 40mg pill where to buy cialis

 2. Aaidfk februari 16, 2022

  buy hydroxychloroquine for sale – purchase plaquenil online cheap buy plaquenil pill

 3. Sxbavl februari 17, 2022

  buy ivermectin 12mg online – stromectol price usa stromectol 0.5 mg

 4. Oacjxt februari 18, 2022

  order cephalexin 500mg online cheap – cephalexin over the counter erythromycin online buy

 5. Uybzlk februari 20, 2022

  buy sildenafil sale – sildenafil online order antabuse online order

 6. Sanvzx februari 21, 2022

  budesonide for sale – cefuroxime pill cefuroxime medication

 7. Qyghfy februari 22, 2022

  careprost ca – trazodone without prescription order trazodone 50mg for sale

 8. Tnzhnm februari 23, 2022

  sildenafil pills 50mg – buy viagra generic order ranitidine 300mg generic

 9. Hxnwpy februari 25, 2022

  buy cialis canada – ivermectin 12mg tablets for humans stromectol where to buy

 10. Yhvpzm februari 26, 2022

  tadalafil over counter – ivermectin nz best pills for ed

 11. Eavhrj februari 26, 2022

  play casino – prednisone 5mg uk order prednisone 10mg online cheap

 12. Tywyjq februari 27, 2022

  cost prednisone 20mg – isotretinoin 10mg usa cheap isotretinoin 10mg

 13. Uvxjeb februari 28, 2022

  order amoxicillin pill – order amoxil pills cheap sildenafil pills

 14. Gukeyq maart 1, 2022

  online cialis – cialis for sale cialis super active

 15. Njsoyj maart 3, 2022

  stromectol price – zithromax 250mg price azithromycin 250mg cost

 16. Abertger maart 5, 2022

  коли закінчиться війна в україні передбачення скільки ще буде тривати війна в україні скільки буде тривати війна в україні 2022

 17. Kwfnqj maart 5, 2022

  azithromycin 250mg cheap – methylprednisolone 4mg oral medrol 16mg otc

 18. Abrtger maart 7, 2022

  Дивитись фільм Бетмен Бетмен 2022 Бетмен онлайн

 19. Sgzrgo maart 7, 2022

  baricitinib 4mg without prescription – dapoxetine 90mg without prescription buy priligy 30mg sale

 20. Kzivbm maart 8, 2022

  order generic metformin 500mg – online pharmacies canada generic lipitor 80mg

 21. Moqmea maart 9, 2022

  buy norvasc sale – purchase prilosec for sale prilosec oral

 22. Yhhgfp maart 10, 2022

  order lopressor for sale – lopressor order online tadalafil oral

 23. Uftoqc maart 11, 2022

  cheap tadalafil 40mg – viagra 100mg usa viagra pharmacy

 24. Qeqjae maart 13, 2022

  ivermectin for people – ivermectin brand ivermectin 1

 25. Cfkupm maart 15, 2022

  order clomiphene online – zyrtec 10mg pills order generic zyrtec 10mg

 26. Zvpbaz maart 16, 2022

  buy desloratadine 5mg generic – clarinex over the counter buy triamcinolone 10mg pills

 27. Sxsaea maart 17, 2022

  order cytotec 200mcg generic – cytotec canada order synthroid 100mcg pills

 28. Mpymvh maart 19, 2022

  viagra 100mg cheap – sildenafil for sale buy gabapentin 600mg

 29. Tkjofb maart 20, 2022

  tadalafil drug – brand cialis 20mg cenforce medication

 30. Yeamxe maart 21, 2022

  diltiazem cost – order acyclovir without prescription acyclovir 800mg oral

 31. Gcyxqo maart 22, 2022

  hydroxyzine 10mg uk – brand rosuvastatin buy crestor 20mg pill

 32. Rcvcus maart 23, 2022

  purchase zetia pills – citalopram 40mg usa citalopram 20mg generic

 33. Wubqsm maart 24, 2022

  order viagra online cheap – sildenafil fast shipping flexeril online

 34. Zktbud maart 25, 2022

  buy viagra for sale – cialis 5mg ca tadalafil oral

 35. Wuudeo maart 26, 2022

  ketorolac cost – buy tizanidine 2mg generic baclofen 25mg us

 36. Aawisf maart 27, 2022

  colchicine 0.5mg for sale – propranolol cheap buy strattera 25mg online

 37. Ilppkz maart 28, 2022

  sildenafil mail order – order clopidogrel 75mg for sale plavix brand

 38. Givsum maart 29, 2022

  order generic sildenafil 150mg – order viagra 50mg generic sildenafil 150mg cheap

 39. Ebwbpl maart 31, 2022

  nexium 40mg oral – esomeprazole for sale order promethazine online

 40. Rtblkt maart 31, 2022

  tadalafil 20mg pill – Buy cialis without prescription cheap cialis generic

 41. zoritoler imol april 1, 2022

  I have been surfing on-line greater than three hours today, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the web will likely be a lot more useful than ever before.

 42. Cgrrep april 1, 2022

  provigil oral – order modafinil 200mg generic online ed medications

 43. Zojoiy april 4, 2022

  buy furosemide 100mg generic – buy furosemide 100mg sale order sildenafil

 44. Jofsyc april 4, 2022

  cialis coupons – viagra 50mg cheap sildenafil mail order us

 45. Fzbznj april 6, 2022

  buy cialis pills – coumadin for sale coumadin 2mg for sale

 46. Dprmck april 7, 2022

  topamax 100mg sale – order imitrex 50mg online cheap imitrex pills

 47. Qkeoij april 8, 2022

  oral dutasteride – order tadalafil 20mg buy tadalafil 40mg generic

 48. Lmallz april 9, 2022

  cialis viagra sales – overnight delivery viagra generic for cialis

 49. Omhuyb april 11, 2022

  erection pills online – cheap prednisone 20mg buy prednisone 40mg generic

 50. Hsvgnm april 12, 2022

  accutane 40mg cheap – oral amoxicillin 500mg amoxicillin 250mg pills

 51. Rauuzs april 13, 2022

  furosemide pill – buy furosemide 100mg pills zithromax cost

 52. Qusmur april 14, 2022

  buy doxycycline 100mg sale – buy chloroquine for sale chloroquine canada

 53. Axakif april 15, 2022

  cialis from india – Get cialis online sildenafil 25mg

 54. gralion torile april 15, 2022

  Just wanna comment on few general things, The website design is perfect, the content is very fantastic : D.

 55. Qvqjli april 22, 2022

  order provigil sale – oral sildenafil 150mg buy viagra pill

 56. Ahmqse april 23, 2022

  male ed drugs – prednisone 20mg sale purchase prednisone online cheap

 57. Wqhpwa april 24, 2022

  accutane 10mg tablet – amoxicillin 500mg pill celebrex 200mg generic

 58. Bwmbwj april 25, 2022

  oral flomax – purchase flomax online aldactone tablet

 59. Iytotc april 27, 2022

  brand simvastatin 20mg – paper help write me a paper

 60. tannin hair smoothing april 27, 2022

  Hello very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to seek out a lot of useful information right here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 61. Meabyd april 28, 2022

  casino games online – help writing a research paper pay to do my assignment

 62. Evsljr april 29, 2022

  real money casino app – slots online order ampicillin online

 63. Gvjjad april 30, 2022

  cipro 1000mg pills – ciprofloxacin 500mg oral female cialis cvs

 64. Djwmwy mei 1, 2022

  cost sildenafil 150mg – cost viagra how to take vardenafil

 65. Williamneisa mei 5, 2022

  best non prescription ed pills homepage pumps for ed

 66. Williamneisa mei 6, 2022

  prednisone 10mg prices generic prednisone prednisone 20mg

 67. Hlydkw mei 6, 2022

  cost prednisolone 5mg – cheap cialis pill cialis 10mg cost

 68. Williamneisa mei 7, 2022

  buy ivermectin nz ivermectin in dogs ivermectin alternatives for humans

 69. Williamneisa mei 8, 2022

  where can i buy prednisone without a prescription where to buy prednisone uk prednisone canada

 70. Williamneisa mei 9, 2022

  cialis store in philippines cialis usa online cialis pills

 71. Tcpmke mei 9, 2022

  clavulanate for sale – tadalafil 10mg ca cialis 10mg without prescription

 72. CharlesCap mei 11, 2022

  cheapest ed pills online ed pills comparison ed medications list

 73. CharlesCap mei 11, 2022

  thomas borody ivermectin ivermectin in humans pour on ivermectin for chickens

 74. Ginwib mei 12, 2022

  buy generic bactrim – cheap sildenafil sale viagra 50mg cost

 75. CharlesCap mei 13, 2022

  best ed medication ed medications list best ed pills non prescription

 76. CharlesCap mei 13, 2022

  finasteride medication where to buy finasteride cost of finasteride

 77. Roofch mei 14, 2022

  order cephalexin 125mg online – order cephalexin 125mg online erythromycin 250mg uk

 78. CharlesCap mei 14, 2022

  best canadian online pharmacy dog antibiotics without vet prescription prescription drugs without prior prescription

 79. CharlesCap mei 15, 2022

  generic ed drugs cheapest ed pills online buy ed pills online

 80. CharlesCap mei 15, 2022

  ed pills online ed medications list best pills for ed

 81. Canadamed mei 16, 2022

  prescriptions from india india pharmacy india pharmacy mail order

 82. Europa-Road mei 16, 2022

  Some truly nice stuff on this website , I enjoy it.

 83. Fhnmmx mei 16, 2022

  sildenafil ca – order nolvadex 10mg without prescription ivermectin 6 mg without a doctor prescription

 84. Canadamed mei 17, 2022

  stromectol price usa prescribing stromectol stromectol without a doctor prescription

 85. Canadamed mei 17, 2022

  buy prescription online from india pharmacy from india india pharmacy without dr prescriptions

 86. Tgstrf mei 18, 2022

  cheap budesonide – order rhinocort without prescription buy disulfiram for sale

 87. Canadamed mei 18, 2022

  ed medication online top ed drugs treatments for ed

 88. Canadamed mei 19, 2022

  top rated canadian pharmacies online buying from canadian online pharmacies prescription drugs without doctor approval

 89. Michaelodore mei 19, 2022

  stromectol 12 mg tablets stromectol without a doctor prescription stromectol for humans for sale

 90. Imyquf mei 19, 2022

  order cefuroxime 500mg generic – cefuroxime 500mg pills brand tadalafil 10mg

 91. Michaelodore mei 19, 2022

  lowest price tadalafil cialis 20 mg price online purchase of tadalafil in india

 92. lscdgsic mei 20, 2022

  modafinil brand buy modafinil 200mg for sale

 93. Michaelodore mei 20, 2022

  viagra sildenafil sildenafil 100 mg lowest price

 94. rvzbtmuw mei 20, 2022

  order provigil 100mg without prescription buy provigil 200mg online purchase modafinil pill

 95. Xjkasy mei 21, 2022

  order ampicillin 500mg generic – ciprofloxacin price cialis 5mg without prescription

 96. Michaelodore mei 21, 2022

  viagra tablets for men viagra sildenafil 100 mg

 97. Michaelodore mei 21, 2022

  where to buy cheap clomid online clomid tablets where to buy cheap clomid online

 98. Michaelodore mei 22, 2022

  ivermectin without a doctor prescription stromectol without a doctor prescription stromectol for sale

 99. Michaelodore mei 23, 2022

  cialis 20 mg price best price for daily cialis tadalafil tablets 20 mg india

 100. JamesNuT mei 23, 2022

  stromectol for sale stromectol 12 mg tablets stromectol tablets for humans

 101. Fjvqty mei 23, 2022

  order amoxicillin online – vardenafil 20mg without prescription vardenafil generic

 102. JamesNuT mei 23, 2022

  stromectol 12 mg tablets ivermectin trial stromectol tablets for humans

 103. JamesNuT mei 24, 2022

  stromectol tablets for humans ivermectin for guinea pigs petsmart stromectol for humans for sale

 104. zcdqqsos mei 24, 2022

  erythromycin ophthalmic ointment for cats https://erythromycin1m.com/#

 105. Emmssd mei 24, 2022

  buy ivermectin 6 mg for humans – buy stromectol stromectol order vardenafil 20mg generic

 106. JamesNuT mei 25, 2022

  stromectol for humans for sale stromectol for sale stromectol for sale

 107. CraigNew mei 25, 2022

  viagra over the counter walmart viagra coupon п»їviagra pills

 108. Cersaq mei 26, 2022

  purchase doxycycline sale – order doxycycline 200mg generic over the counter cialis

 109. CraigNew mei 26, 2022

  best place to buy generic viagra online viagra coupon when will viagra be generic

 110. Andrewepine mei 27, 2022

  cialis where to buy cialis pills which one is better viagra or cialis

 111. irkb25 mei 27, 2022

  azithromycin prescription dental azithromycin 500 mg zpacks antibiotics dosage 5 day azithromycin 250 mg treatment 3 day z pak

 112. kguxktyh mei 27, 2022

  http://erythromycin1m.com/# how to use erythromycin ophthalmic ointment

 113. Andrewepine mei 28, 2022

  daily cialis generic version of cialis is cialis covered by insurance

 114. Guzrqi mei 28, 2022

  cialis 10mg over the counter – cialis 5mg generic modafinil for sale online

 115. Andrewepine mei 28, 2022

  cialis trial coupon buy tadalafil cialis free shipping canadian

Laat een reactie achter

© 2022 Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Thema door Anders Norén