Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Ondersteuning bij relaties en seksualiteit

Veilig Vrijen

De dicht bij mijn bed show

Korte inhoud: Dit boek beschrijft welke seksueel overdraagbare aandoeningen er zijn, op welke tekens je moet letten, wat je moet doen als je een SOA hebt en welke voorzorgen je kan nemen (Delfos, 2000).

Doel: Leren wat SOA’s zijn, op welke tekens je moet letten, wat je moet doen als je een SOA hebt en welke voorzorgen je kan nemen.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Anticonceptie – voorlichtingsboekje

Korte inhoud: Dit boek is gemaakt voor jongeren met een verstandelijke beperking en/ of leerstoornissen. Het beschrijft de voortplanting, welke voorbehoedsmiddelen er bestaan, hoe je ze gebruikt en waar je ze aankoopt. Het boekje bestaat uit korte tekstjes en illustraties, waarbij alles stap voor stap wordt verteld.

Doel: leren over voortplanting en anticonceptiemiddelen

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/anticonceptie-voorlichtingsboekje


Seks@relaties.kom deel 1: seksualiteit

Korte inhoud: Werkboek inclusief cd-rom. Het boek richt zich voornamelijk tot begeleiders en ouders en bevat handvatten om te communiceren op maat. Er zijn methodieken terug te vinden rond negen verschillende thema’s, namelijk de delen van het lichaam, lichamelijke veranderingen, seksuele gevoelens en masturbatie, vrijen en voortplanting, zwangerschap en geboorte, voorbehoedmiddelen, homoseksualiteit, ouderschap en ten slotte seksueel overdraagbare ziektes. Ook wordt er visueel materiaal aangeboden, in de vorm van printklare werkblaadjes en foto’s op cd-rom. Volgende vragen komen aan bod:

 • welke begeleider geeft bij voorkeur vorming?
 • hoe kan het materiaal nog verder aangepast worden voor personen met heel weinig verstandelijke mogelijkheden en dus meer begeleidingsbehoeften?
 • wanneer werken met foto’s, wanneer met tekeningen?
 • wanneer nog meer geïndividualiseerd materiaal gebruiken?
 • wanneer kiezen voor werken in een groep en wanneer voor individueel of met koppels werken? (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005).

Doel: Helpt begeleiders bij het gebruiken van het juiste materiaal bij het geven van een vorming. Reikt methodieken aan en biedt een antwoord op bovenstaande praktijkvraagstukken

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Liefde & Seksualiteit (1ste editie).

Korte inhoud: Gids rond de thema’s liefde en seksualiteit. Het bevat een compleet overzicht van liefde en seks, van de puberteit tot de ouderdom. “Actuele, accurate informatie van deskundigen op het gebied van voortplanting, psychologie en seksuologie. Praktische tips om uw liefdesleven en relatie te verbeteren. Deskundig advies over seksuele gezondheid, inclusief gezinsplanning, onvruchtbaarheid en seksueel overdraagbare aandoeningen” (Roberts & Padgett-Yawn, 2000). Dit boek is aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking. De theorie wordt aangeboden met veel visualisaties. Het zijn geen kinderlijke prenten maar echte afbeeldingen van bv. mensen die kussen, een baarmoeder, … Dit boek geeft veel info over wat liefde is en wat seksualiteit is. Het is geen werkboek maar eerder een theoretisch boek dat kan gebruikt worden bij de voorlichting rond relaties en seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Er worden geen methodieken aangeboden over hoe een voorlichting moet gegeven worden.

Doel: Theoretische ondersteuning bij wat liefde is en wat seksualiteit inhoudt.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Pubergidsen: Wat je wilt weten over de puberteit

Korte inhoud: In deze gids komen verschillende vragen aan bod die een persoon in de puberteit kan hebben. Zoals: wat gebeurt er met je lichaam in de puberteit? Waarom voel je je ineens zo anders? Wat moet je doen met vlinders in je buik? Hoe kom je te weten wat je eigenlijk wel en niet wilt? Thema’s zoals eigen lichaam, relatievorming, masturbatie en veilig vrijen komen aan bod. De brochure is speels en kleurrijk ingevuld. Het bevat veel illustraties en tips met links naar boeken en websites. Deze gids is voor zowel jongens als meisjes (Padidar, 2018).

Doel: Jongeren leren over de puberteit aan de hand van video’s, afbeeldingen en informatieve tekstjes.

Te raadplegen via: https://pubergids.rutgers.media/

Kahoot quiz SOA’s

Korte inhoud: Via deze online quiz voor jongeren kan je in je klas de kennis over soa’s testen en vergroten.

Doel: het leren over SOA’s faciliteren

Te raadplegen via: https://create.kahoot.it/share/soa-quiz/cc7a3450-f866-4de0-903f-04d3ea5ca0be


Mag ik van jou?

Korte inhoud: Laagdrempelige methode om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Het bestaat uit 29 categorieën met tekeningen die als basis kunnen dienen voor een kwartetspel, praatkaart of memory (König, 2014). De thema’s weerbaarheid, sociale media, masturbatie, hygiëne, aanraken, zoenen, zwangerschap, vriendschap, gevoelens, anticonceptie, menstruatie, SOA’s, …, komen aan bod.

Doel: Met deze speelse methodiek maak je seksualiteit en intimiteit bespreekbaar op een laagdrempelige manier. Men haalt verschillende thema’s aan die bijdragen tot het uitbreiden van de kennis bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/mag-ik-van-jou


Openhartige seks talk

Korte inhoud: Spel om over seksualiteit te praten (Moodzz, z.j.).

Doel: Leren praten over seksualiteit aan de hand van een spel.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/openhartig-sex-talk


De roze wolk

Korte inhoud: Educatief en interactief spel over tienerzwangerschap en jong ouderschap op basis van van kennisvragen en doe-opdrachten. Elk groepje deelnemers krijgt te maken met een (on)geplande zwangerschap. Het spel wordt gespeeld met 4 groepen van min. 2 tot max. 5 spelers en duurt ongeveer 90 minuten (Fara, 2013).

Doel: Leren over tienerzwangerschap en jong ouderschap.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/de-roze-wolk


Puberkwartet

Korte inhoud: Spel waarbij spelers zoveel mogelijk kwartetten moeten vormen betreffende de thema’s: gevoelens tijdens de puberteit, meisjes/ jongens in de puberteit, vriendschap, verliefdheid, relatievorming, het beëindigen van een relatie, kussen, anticonceptie, SOA’s en grenzen (Reitzema & van der Doef, 2007).

Doel: Jongeren op een speelse manier kennis laten maken met verschillende aspecten van de puberteit, waaronder relaties en seksualiteit.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/puberkwartet


Speluitleg ‘Stap voor stap’ 

Inhoud: uitleg bij het spel over relaties en seksualiteit met opdrachten, situatiekaarten, kennisvragen kaarten en stellingskaarten.

Doel: Op een speelse manier verschillende thema’s ontdekken met de jongeren.

Te raadplegen via:

Lief lijf leven!

Korte inhoud: Reeks voorlichtingsfilms over seksualiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Ze belichten op een heel gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling. Deel 1 gaat over vriendschap en relaties. Deel 2 gaat over je eigen lichaam. Deel 3 gaat over seks, hoe en wat? Deel 4 gaat over waar het mis kan gaan (Smits, 2015).

Doel: Seksuele voorlichting in videomateriaal voor de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/lief-lijf-leven


Liefdesplein

Korte inhoud: Filmpjes over het thema relaties en seksualiteit. Er kunnen fragmenten gekozen worden naargelang het onderwerp dat besproken wordt (KlosTV, 2012).

Doel: Op een leuke manier worden verschillende thema’s aangebracht bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://schooltv.nl/programma/liefdesplein/

Goede minnaars

Korte inhoud: Relaties en seksualiteit bespreekbaar maken voor jongeren van 12 tot 17 jaar op een informele manier. De werkmap bestaat uit verschillende methodieken, waaronder denk- en associatieoefeningen, gespreks- en spelvormen, rollenspelen en dramatechnieken (Frans, 2007).

Doel: Op een creatieve manier relaties en seksualiteit bespreekbaar maken bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/goede-minnaars-werkmap


Tussen de lakens – module anticonceptie

Korte inhoud: Dit lespakket bespreekt welke voorbehoedsmiddelen er bestaan en waar jongeren terecht kunnen. Het lespakket bestaat uit een handleiding met methodieken, foto’s van voorbehoedsmiddelen, instructieve kaartjes met afbeeldingen van voorbehoedsmiddelen, casuskaartjes en kaartjes met ‘mijn dokter’-uitspraken (Verhetsel & Ciccarone, z.j.)

Doel: Leren over anticonceptie

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Tussen de lakens – module seksueel overdraagbare aandoeningen

Korte inhoud: Jongeren leren wat een SOA is, welke voorzorgen ze kunnen nemen en wanneer ze zich best laten testen. De module bestaat uit een handleiding met methodieken, symptoomkaartjes, casuskaartjes, mythekaartjes en dokterskaartjes (Verhetsel & Ciccarone, z.j.)

Doel: Leren wat een grens is, hoe ze deze op een juiste manier kunnen aangeven en begrijpen van iemand anders.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Seks@relaties.kom! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Seksualiteit (1ste editie)

Korte inhoud: Werkboek waarmee voorlichting kan gegeven worden over relaties en seksualiteit aan mensen met een verstandelijke beperking. De voorlichting wordt gegeven aan de hand van tekst, werkbladen en veel visueel materiaal. “Thema´s die aan bod komen zijn: seksualiteit (lichaam, lichamelijke veranderingen, seksuele gevoelens, masturbatie, voortplanting, vrijen, zwangerschap, geboorte, voorbehoedsmiddelen, seksueel overdraagbare ziektes) en relaties (zelfbeeld, gevoelens verkennen, relaties en verschillen in relaties, nieuwe relaties maken, relaties onderhouden, afstand in relaties, passend gedrag, grenzen, relaties afbreken en weerbaarheid)” (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005).

Doel: Samen werken aan het relationele en seksueel welzijn van de jongeren.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Praten over seks Werkmap (1ste editie)

Korte inhoud: “Praten over seks” bestaat uit een begeleiderboek en een werkmap voor cliënten, met inbegrip van een Sekswoordenboek, tekeningen en stickers. Het centrale onderwerp is seksualiteit in de breedste zin van het woord. Van lichaamsbesef tot geslachtsgemeenschap” (Doorn & Janssen, 2008). Met behulp van deze methode kan er op maat gewerkt worden met mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De methode vertrekt vanuit de beleving en ervaring van het werken met mensen met een beperking.

Doel: “Het doel van de methode is om de cliënt zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesse en mogelijkheden om informatie, waarden en normen, grenzen en regels op maat aangereikt te krijgen. Zo kan een positief zelfbeeld worden ontwikkeld en een positieve houding tegenover seksualiteit” (Doorn & Janssen, 2008).

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Seks@relaties.kom!: werkmap.

Korte inhoud: Werkmap over diverse onderwerpen die te maken hebben met het thema relaties en seksualiteit. Het werkboek bevat een theoretische achtergrond en methodieken om over seksualiteit te praten met de jongeren (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005).

Doel: Aan de hand van tekeningen en werkbladen kan er op maat gewerkt worden van elke jongere.

Te raadplegen via: Aanwezig via Tordale bibliotheek.


Veilig vrijen

Korte inhoud: Invuloefeningen waarbij de jongeren leren wat voorbehoedsmiddelen zijn voor zowel mannen als vrouwen. De jongeren krijgen uitleg over wat SOA’s zijn en wanneer je naar de dokter moet bij klachten van SOA’s.

Doel: Leren over voorbehoedsmiddelen en SOA’s.

Te raadplegen via:

Anticonceptiekoffer Tordale

Deze koffer is nog in ontwikkeling. Let op: de koffer kan niet worden uitgeleend! De inhoud kan wel bekeken worden en gebruikt worden als inspiratiebron.

25443 Reacties

 1. Tpipip februari 15, 2022

  tadalafil 40mg price – cialis 40mg usa tadalafil drug

 2. Dqdtnt februari 16, 2022

  plaquenil 400mg brand – plaquenil 400mg us plaquenil order

 3. Zeycxl februari 18, 2022

  ivermectin tablet price – cost of stromectol cheap stromectol

 4. Vjdifz februari 19, 2022

  brand cephalexin 500mg – cephalexin 500mg generic order erythromycin sale

 5. Exlohj februari 20, 2022

  fildena drug – sildenafil 50mg usa order antabuse sale

 6. Qhysva februari 21, 2022

  cost budesonide – brand seroquel 100mg ceftin 500mg price

 7. Nzmnoi februari 22, 2022

  bimatoprost canada – bimatoprost uk generic desyrel 100mg

 8. Qywpfh februari 24, 2022

  viagra pharmacy – buy viagra 150mg generic cost ranitidine

 9. Fyzvws februari 25, 2022

  cialis dosage 40 mg – cialis tablet stromectol 2mg online

 10. Dvkqhw februari 26, 2022

  buy cialis 5mg online – buy stromectol for humans herbal ed pills

 11. Zacpfr februari 27, 2022

  free slots online – casino near me prednisone pill

 12. Uefbzi februari 28, 2022

  buy prednisone online – isotretinoin 40mg price isotretinoin 10mg us

 13. Xtldxj maart 1, 2022

  order amoxil 250mg generic – viagra 150mg viagra 50mg sale

 14. Uutssi maart 2, 2022

  cialis online buy – cheap tadalafil online order tadalafil 5mg for sale

 15. Rxarks maart 3, 2022

  ivermectin usa price – buy ivermectin 3mg for humans order azithromycin 250mg generic

 16. Abertger maart 5, 2022

  скільки триватиме війна в україні скільки триватиме війна в україні коли закінчиться війна в україні 2022

 17. Hakgqy maart 5, 2022

  order zithromax 250mg online – furosemide buy online buy medrol 16mg online

 18. Abrtger maart 6, 2022

  Бетмен онлайн Бетмен онлайн Фільм Бетмен дивитись онлайн

 19. Dxqiaj maart 7, 2022

  baricitinib uk – buy priligy 30mg pills order dapoxetine 60mg pills

 20. Abrtger maart 7, 2022

  Бетмен 2022 Бетмен онлайн Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 21. Abrtger maart 7, 2022

  Дивитись фільм Бетмен Фільм Бетмен дивитись онлайн Дивитися Бетмен

 22. Abrtger maart 7, 2022

  Дивитись фільм Бетмен Бетмен фільм Бетмен дивитися онлайн

 23. Abrtger maart 7, 2022

  Фільм Бетмен дивитись онлайн Бетмен 1989 дивитися онлайн Фільм Бетмен дивитись онлайн

 24. Abrtger maart 8, 2022

  Дивитися Бетмен Бетмен 2022 Дивитись фільм Бетмен

 25. Abrtger maart 8, 2022

  The Batman Бетмен 1989 дивитися онлайн Бетмен фільм

 26. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен дивитися онлайн Дивитись онлайн Бетмен Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 27. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен 2022 Бетмен 1989 дивитися онлайн Дивитись онлайн Бетмен

 28. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен 1989 дивитися онлайн Бетмен 2022 Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 29. Abrtger maart 8, 2022

  Фільм Бетмен дивитись онлайн Бетмен 1989 дивитися онлайн Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

 30. Hndpsa maart 8, 2022

  metformin 500mg oral – canada pharmacy cost lipitor 40mg

 31. Abrtger maart 8, 2022

  Бетмен онлайн Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн Дивитись фільм Бетмен

 32. Abrtger maart 8, 2022

  Дивитись фільм Бетмен Дивитись фільм Бетмен The Batman

 33. Ohqugg maart 9, 2022

  amlodipine 10mg pill – prilosec 20mg price order prilosec generic

 34. Ennvmp maart 10, 2022

  metoprolol over the counter – purchase metoprolol online cheap cialis us

 35. Dqtgjd maart 12, 2022

  cialis pill – sildenafil 50mg buy generic viagra 100mg

 36. Jyfjqd maart 13, 2022

  ivermectin 12 mg for humans – ivermectin rx ivermectin

 37. Vsnbom maart 16, 2022

  generic clomid 50mg – cetirizine medication purchase zyrtec

 38. Oekfyj maart 17, 2022

  order generic desloratadine 5mg – claritin 10mg cost buy triamcinolone 10mg pill

 39. Wbepvk maart 18, 2022

  misoprostol cheap – purchase cytotec online cheap levothyroxine for sale

 40. Jqsitx maart 19, 2022

  buy viagra 100mg online – cheap gabapentin 800mg gabapentin 600mg over the counter

 41. Kevsvf maart 20, 2022

  cialis super active – order cialis 5mg pill cenforce 100mg drug

 42. Eqespr maart 21, 2022

  diltiazem 180mg us – order generic allopurinol 300mg zovirax price

 43. Seugjd maart 22, 2022

  atarax 10mg ca – buy rosuvastatin 10mg online buy rosuvastatin 20mg sale

 44. Ymesrw maart 24, 2022

  buy ezetimibe 10mg sale – motilium 10mg us cost citalopram

 45. Amclxh maart 25, 2022

  viagra sildenafil 150mg – buy generic lisinopril 10mg cost cyclobenzaprine

 46. Kiiydg maart 26, 2022

  sildenafil fast shipping – tadalafil drug order tadalafil 40mg

 47. Xsfkds maart 26, 2022

  ketorolac ca – cheap zanaflex buy ozobax online

 48. Ihmwre maart 27, 2022

  order colchicine generic – gloperba over the counter buy atomoxetine pill

 49. Wqkdou maart 28, 2022

  sildenafil 100mg us – viagra 150mg ca order plavix 150mg pills

 50. Yskhng maart 30, 2022

  sildenafil brand – purchase viagra generic viagra 100mg uk

 51. Ocowks maart 31, 2022

  buy esomeprazole 20mg generic – purchase phenergan phenergan tablet

 52. zoritoler imol april 1, 2022

  Hello.This article was extremely interesting, particularly because I was searching for thoughts on this matter last Saturday.

 53. Awquog april 1, 2022

  cialis overnight shipping – Free trial of cialis tadalafil medication

 54. Zswjow april 2, 2022

  order modafinil 200mg pills – ed pills best ed pills online

 55. Gcjmlg april 3, 2022

  accutane canada – buy amoxil 1000mg pills generic azithromycin 250mg

 56. Vatpmt april 4, 2022

  buy lasix 40mg without prescription – lasix 100mg ca viagra 100mg uk

 57. Nzcoup april 5, 2022

  buy cialis 5mg sale – cialis 10mg uk buy viagra 50mg pills

 58. Nechlb april 6, 2022

  cialis in usa – warfarin medication cost coumadin

 59. Dgztzp april 8, 2022

  order topamax sale – topamax price oral sumatriptan 50mg

 60. Aruimx april 9, 2022

  avodart ca – cialis 5mg buy tadalafil 40mg pill

 61. Ktdxsr april 10, 2022

  viagra over the counter – where to buy cialis order tadalafil 20mg generic

 62. Ndhcji april 11, 2022

  cheap erectile dysfunction pills online – order prednisone 10mg pill prednisone cost

 63. Otphpa april 12, 2022

  buy accutane – buy amoxil sale oral amoxil 250mg

 64. Ekcicp april 13, 2022

  order lasix 100mg pills – azithromycin over the counter zithromax drug

 65. Uzqcnq april 14, 2022

  buy doxycycline – aralen uk generic aralen

 66. gralion torile april 16, 2022

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 67. Fobhhl april 21, 2022

  cost cialis 5mg – Cialis buy online purchase sildenafil online

 68. Iaiepx april 23, 2022

  provigil cheap – sildenafil 150mg uk buy viagra 100mg pills

 69. Mkyepd april 24, 2022

  medicine erectile dysfunction – order prednisone 10mg generic buy generic prednisone 10mg

 70. Mnppdz april 25, 2022

  accutane ca – buy celebrex pill order celebrex 100mg pills

 71. Akuhdl april 26, 2022

  buy generic tamsulosin 0.4mg – buy ondansetron without prescription buy aldactone 100mg for sale

 72. tannin smoothing brussels belgium april 27, 2022

  It’s actually a cool and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 73. Bgupai april 27, 2022

  order simvastatin 20mg sale – essay writing assistance pay for assignments australia

 74. Dfyiij april 28, 2022

  online casino games for real money – order essays online assignment sites

 75. Cjtdem april 30, 2022

  casino online gambling – online gambling sites order ampicillin 500mg

 76. Opspso mei 1, 2022

  cipro 1000mg canada – order ciprofloxacin 1000mg generic real cialis pills

 77. Itpxwh mei 2, 2022

  buy generic viagra 50mg – vardenafil 20 mg online generic vardenafil with dapoxetine

 78. dor mei 6, 2022

  © 1999 – 2022 Orange Tree Housekeeping. All rights reserved. Our cleaning technicians arrive on-time and in uniform at every cleaning. We use all eco-friendly products for the deepest, safest cleaning. Whether your new home was recently constructed or was sitting on the market for a spell, chances are it could use a refresh. Team Clean provides professional moving cleaning services to prepare your home for your arrival. Every nook and cranny will be dust-free, and you will be met with the pleasant aroma of a freshly cleaned home. Schedule a moving cleaning service with us and let Team Clean reduce some of the stress that comes with moving into a new home. “ I was out of town and the person who subleased my apartment needed to move-in in 3 days. Not only were you guys able to clean my apartment in a rush, you also sent me pictures of my apartment showing what a great job you did. Blown away by the customer service.You guys are the best…” https://sheinacademy.com/forums/profile/sabinaslim62265/ One of the last areas of your new home that you should make sure you clean is the bedrooms to make sure they’re ready to move into. This shouldn’t usually require as much cleaning as the other areas but you should give them a clean before moving your belongings in. Follow our checklist for cleaning bedrooms; Moving into a new place is an exciting moment, but it comes with a lot of work to turn the empty house into your home. Something you may want to consider while the new house is still empty is to give it a move in deep cleaning. The house will most likely be clean, but while it has no furniture you can give it that extra little effort to make it clean to the core. Deep Cleaning Explained No surface gets missed when you hire Mops & Buckets for your move out house cleaning needs. Our Move-in/Move-out cleaning services cover everything in your home or apartment. We will make sure your house will be cleaned, disinfected, and dust free like you’ve never seen it before.

 79. Uggrcl mei 6, 2022

  order generic prednisolone – buy prednisolone 40mg online cheap buy generic tadalafil 5mg

 80. Vwfpqj mei 9, 2022

  order augmentin 1000mg generic – cheap tadalafil sale buy tadalafil 20mg generic

 81. dor mei 10, 2022

  Use the geographic coordinates of the company location: 42.957245, -88.157370, to easily reach the given address using GPS navigation. SignUp to View Email With exceptional craftsmanship and an impressive selection of design options, we can make sure your kitchen fulfills its true destiny as the very heart of your home. Whether you are looking for a powder room, master bath, or ensuite, want cozy, practical or luxurious, D&K Construction delivers high quality designs for all size spaces, with a variety of tile, textiles and fixtures to choose from to transform your bathroom, utilizing every space. Bath remodelPaintingRoofingSidingWindowsDoorsSinksToiletsTile, laminate, and hardwood flooring installation http://stephenlfvk421975.bloggerswise.com/13713150/kitchen-remodel-with-island Email Us 1305 N Providence RoadMedia, PA 19063(610) 461-1118 The Spruce Design by Amelia Manley Our Long Island remodeling contractors have been in the business for more than three decades. We attribute our years of success to two simple mindsets that we bring to every project. Our philosophy is to build a long-term, mutually beneficial relationship with each client rather than seeing them as a one-time customer. We are truly honored by the trust our clients put in us to meet their home improvement and remodeling goals. Whether you are ready to remodel the exterior of your property or you are seeking a second opinion on exterior designin Roswell, we can help. In addition to exterior remodeling in metro Atlanta we can also help you with others remodeling projects such as kitchen, basement, interior & exterior remodeling. Avatar Contractor Group has been in business since 2004 doing complete renovation project resulting in total transformation of our customers home; with a solid portfolio and track record in the industry. (Bathroom remodeling)

 82. Sujovo mei 12, 2022

  trimethoprim pills – sildenafil 50mg uk viagra 50mg us

 83. Rjbcas mei 14, 2022

  brand cephalexin 500mg – order cleocin 150mg generic erythromycin oral

 84. Wak mei 14, 2022

  Życie to taka rosyjska ruletka, gdy się zakochasz, to swoje już przegrałeś. Zagrasz ze mną w ruletkę? Rosyjską ruletkę! Chwila szaleństwa Rafała Gikiewicza! Augsburg znów wygrywa   Ranking użytkowników ‘ + response + ‘ Życie to taka rosyjska ruletka, gdy się zakochasz, to swoje już przegrałeś. Komentuj bez logowania 🙂 Chwila szaleństwa Rafała Gikiewicza! Augsburg znów wygrywa Rosyjska ruletka to jedyna gra, w której nie poczujesz goryczy porażki. Rosyjska ruletka to jedyna gra, w której nie poczujesz goryczy porażki. Komentarze Pięciu na sześciu ekspertów uważa, że rosyjska ruletka jest bezpieczna. ‘ + response + ‘ Chwila szaleństwa Rafała Gikiewicza! Augsburg znów wygrywa   Ranking użytkowników Życie to taka rosyjska ruletka, gdy się zakochasz, to swoje już przegrałeś. https://hpng.qoscore.uk/community/profile/glennladd052267/ Okoliczny Stary Browar podniósł standardy i Hit Kasyno w Poznaniu wpasowuje się w wysoki poziom usług w okolicy. To nasz zdecydowany typ w Wielkopolsce! Jesteśmy w towarzystwie innych graczy i pociągamy za wajchę fizycznie. Wrażenie jest zupełnie inne, a obstawiać możemy podobnie jak w serwisach online. Możemy potraktować kasyno jako miejsce spotkania z przyjaciółmi. Nie ma znaczenia o której przyjdziemy, bo kasyno jest czynne każdego dnia przez całą dobę. Wiele osób urządza tu imprezy integracyjne, jubileusze czy rodzinne i biznesowe spotkania, przy lampce wina. Nasi partnerzy to legalni bukmacherzy w Polsce z bogata ofertą zakładów i ciekawych kursów, bezpiecznych płatności i wysokich wygranych. Jak zagrać mecz Śląsk Wrocław – Lech Poznań nic nie ryzykując? Należy podczas darmowej rejestracji konta do typowania u dowolnego legalnego bukmachera w Polsce podać nasz super kod promocyjny LEGALSPORT. Spowoduje to, że dostępne dla Was będą bonusy powitalne: freebety, podwojenia depozytu czy cashbacki. Szczegóły poniżej.

 85. Nhlxgl mei 16, 2022

  buy sildenafil 50mg generic – buy sildenafil for sale cost of ivermectin 3mg tablets

 86. Tmqbpl mei 18, 2022

  budesonide pills – cialis 10mg canada buy disulfiram 500mg generic

 87. vyvqrcyr mei 18, 2022

  purchase modafinil buy generic provigil 100mg

 88. Czhmak mei 19, 2022

  order ceftin 500mg generic – order cefuroxime 500mg generic cost cialis 5mg

 89. egkytytz mei 20, 2022

  provigil 100mg usa cost provigil provigil 200mg sale

 90. Yqhvgj mei 21, 2022

  ampicillin 500mg drug – buy ampicillin 500mg online tadalafil 20mg ca

 91. ihwohulr mei 22, 2022

  modafinil usa buy modafinil 200mg without prescription

 92. ckkesqvt mei 22, 2022

  provigil 200mg cost buy provigil online order modafinil 100mg without prescription

 93. Yaebgr mei 23, 2022

  buy generic amoxicillin 1000mg – azithromycin 500mg pill buy generic vardenafil 20mg

 94. wgifqdnn mei 23, 2022

  http://erythromycin1m.com/# what type of drug is erythromycin

 95. Austinthoge mei 24, 2022

  Learn about the various bets available and basic elements of gameplay in roulette game rules. The Venetian in essence snuck in the third zero by adding the green square on the layout with an “S” for Sands. They introduced one table, giving it a $10 minimum, compared to the $15 minimum for double-zero. A lot like 6-5 blackjack on lower-limit or single- and double-deck games, it seemed to be the cost of the lower table minimum — bets for $5 less, though a 2.43% worse house advantage. The double zero roulette wheel layout is almost the same as in other roulette game variations. The main difference is the presence of additional slot with double zero in the wheel’s layout itself. On the other hand, you will find that both European and French roulette have just single zero so there is no difference in the wheel layout between these two roulette game variations. https://riveribsh319864.smblogsites.com/11213222/real-paying-casino-games A no deposit bonus is simply a free incentive that casino players receive without a deposit. Your casino welcome bonus is most likely to be a no deposit offer because the casino wants you to sign up. The offer allows new players to have a bigger casino balance than with their deposit alone. The great thing about playing at mobile online casino real money websites is that all the features, including games, free money mobile casino no deposit bonuses, and banking are accessible from anywhere, anytime. And that is good news for all mobile iPhone and Android users. A mobile casino no deposit bonus is where you have the chance to win real money for free. These can come in the form of free spins for slot games, or free bets on your favourite casino games or enhanced odds for sports. Yes! You can access our mobile casino online through any mobile device. From Pharaoh’s Fortune to Mermaids Millions, all games are available to play anywhere, anytime. Designed to fit your schedule, our mobile casino is user friendly, comes with first-class customer service, and is compatible with all Android and iOS devices.

 96. Wndqdm mei 24, 2022

  ivermectina – purchase vardenafil pill levitra tablet

 97. Ltqofm mei 26, 2022

  doxycycline 200mg us – clomid 50mg generic generic tadalafil 40mg

 98. DavidGab mei 27, 2022

  Купить медоборудование в Украине стало еще проще. На сайте медицинское оборудование
  собраны предложения от всех крупнейших производителей и поставщиков товаров медицинского назначения. Здесь вы найдете медтехнику, мебель, медицинский инструмент, расходные материалы, и многое другое.

  медицинское оборудование

 99. Ewqabo mei 28, 2022

  order tadalafil 5mg pills – online pharmacies cost modafinil 200mg

 100. xdhcmk mei 29, 2022

  azithromycin without a doctor’s prescription zithromax 250 mg cost azithromycin generic brand buy z pak online overnight z pack instructions 5 day

 101. Gllaht mei 29, 2022

  buy deltasone 40mg generic – order generic prednisone order accutane 10mg without prescription

 102. cgrttqnv mei 30, 2022

  erythromycin for ear infection erythromycin ophthalmic ointment for newborns

 103. Dsitju mei 30, 2022

  buy amoxicillin 500mg without prescription – cheap azithromycin 500mg viagra 50 mg

 104. Oliverapons mei 31, 2022

  временная регистрация

  Наша общество предлагает комплексные услуги по юридическому сопровождению в процессе оформления временной регистрации в Москве. В штате только профильные юристы, которые гарантируют успешное получение ВР в любом регионе для нужный вам срок.

  временная регистрация

 105. Sfeqyp juni 1, 2022

  order prednisolone – order prednisolone 10mg generic sildenafil 150mg without prescription

 106. Wfgjyb juni 2, 2022

  purchase furosemide without prescription – doxycycline ca ivermectin for humans walmart

 107. Ainfsw juni 4, 2022

  cost hydroxychloroquine – order baricitinib online cheap buy baricitinib generic

 108. wso shell download juni 5, 2022

  Spot on with this write-up, I truly believe this amazing
  site needs far more attention. I’ll probably be
  back again to read more, thanks for the information!

 109. Takipçi Satın AL juni 5, 2022

  You really make it appear really easy with your presentation but I find this matter to be really
  one thing which I think I might never understand.
  It seems too complex and extremely large for me. I am having
  a look ahead on your subsequent submit, I will try to get the cling of it!

 110. Dreany juni 5, 2022

  furosemide 20 mg tab cost
  lasix 40 mg cost
  lasix 500 mg tablet
  lasix for sale
  lasix dosage for elderly

 111. en iyi elektronik sigara modelleri juni 6, 2022

  When someone writes an piece of writing he/she retains the idea of a user in his/her
  mind that how a user can understand it. Therefore that’s why this article is great.
  Thanks!

 112. Ruxosw juni 6, 2022

  buy glucophage pill – lipitor pills oral norvasc 5mg

 113. transport voitures bruxelles belgique juni 7, 2022

  I genuinely enjoy looking at on this internet site, it has good content. “Those who complain most are most to be complained of.” by Matthew Henry.

 114. Zxyfar juni 7, 2022

  order generic lisinopril 5mg – brand omeprazole 10mg order tenormin generic

 115. Chestercib juni 7, 2022

  https://stromectolgf.com/# ivermectin 1 cream 45gm

 116. vjii03 juni 8, 2022

  lasix 40 mg
  lasix 80mg
  lasix tablet
  lasix
  furosemide 20 mg tab cost

 117. Tok juni 8, 2022

  The Carpet Cleaning Company offers both In Home & Off Site Rug Cleaning. If a rug has any biolgoical issues (such as blood, urine feces or vomit), we do recommend that they be cleaned Off Site for proper cleaning.  Godfreys has a great range of carpet shampooers available. Some are more expensive than others, but all will do an excellent job of cleaning your carpets. If you’re in the market for a quality carpet cleaner, here’s a look at some of the important features to look out for. Apart from vacuum cleaners, Hoover has a number of floor cleaning solutions including seven carpet shampooers. Expect dual spin power brushes and dual tank technology – one for clean water and one for dirty water. The designs also feature one trigger to release cleaning solution. The Hoover Dual Power Carpet Shampooer covers a 30cm cleaning path and has an 8m power cord. Most of Hoover’s carpet shampooers cost between $400 and $900. http://rafaelmftj320975.topbloghub.com/15205060/commercial-tile-floor-refinishing One of the first things that cleaning service clients ask is: are the cleaners insured and bonded? Before you hire a cleaning company, a referral agency or individual cleaners, you should check whether they are covered by the following types of insurance: The cost of cleaning services varies between the type of company you employ. Private housekeepers typically charge between $25 and $40 per hour, while larger cleaning companies will charge between $50 and $90 per hour. While it seems that a private housekeeper may be much cheaper, keep in mind that the fee for larger cleaning companies typically covers a team of two or more. If you have a larger home, it may take one individual quite a while to complete the tasks at hand. An easy solution is to use this free house cleaning cost calculator that finds average prices based on factors like frequency, cleaning type and pets. Animals can cause damage and extra work for cleaners, so they’ll need to be included up-front in order to calculate the most accurate pricing list.

 118. Crzbju juni 9, 2022

  order levitra 20mg generic – order generic levitra 10mg clomiphene 50mg for sale

 119. Rogerfoore juni 9, 2022

  ventolin hfa 90 mcg inhaler
  what is in ventolin inhaler
  ventolin hfa inhaler dosage
  asthma inhalers

 120. ADBob juni 10, 2022

  dark web drug marketplace darkmarket 2022

 121. dew juni 10, 2022

  The project was first pitched in 2005, Klemstein said. The site, formerly farmland, was annexed into Johnsburg and three phases of development were planned. In the past, when at a listing appointment with a potential seller, Adam would have walked through the house with a pad and pen in hand and made a long list of recommendations for the seller to address before listing the home to make it more marketable. With how fast homes are selling, this is no longer the case.  Heartland Real Estate Partners is managing the townhome project’s construction, and GWF Johnsburg LLC will be a partner for the one property already built but not sold, Klemstein said. Once the project is complete, it will include 83 townhomes. Zillow Group is committed to ensuring digital accessibility for individuals with disabilities. We are continuously working to improve the accessibility of our web experience for everyone, and we welcome feedback and accommodation requests. If you wish to report an issue or seek an accommodation, please let us know. https://www.sucmax.net/community/profile/fideliadarling4/ For all listings provided by the REBNY Listing Service: This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed and may not reflect all real estate activity in the market. ©2021 REBNY Listing Service, Inc. All rights reserved. The neo-classical exteriors feature limestone with stone moldings and pillars. To infuse some modern style, large glass windows are used on the facade to enhance the water views, said Loewe Lee, managing director of National Properties. For all listings provided by the REBNY Listing Service: This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed and may not reflect all real estate activity in the market. ©2021 REBNY Listing Service, Inc. All rights reserved. Two of the seven houses in the development are fully furnished and open for private previews, with each expected to fetch over HK$600 million (US$77 million). One is designed by Gilles & Boissier, who designed the Baccarat Hotel in New York among many other high profile projects, while the other is designed by Joseph Fung of Hong Kong design firm Studio Pantheon II.

 122. JamesDax juni 10, 2022

  dark web drug marketplace dark markets

 123. CecilEdgek juni 10, 2022

  dark web drug marketplace dark market