Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Ondersteuning bij relaties en seksualiteit

Veilig Vrijen

De dicht bij mijn bed show

Korte inhoud: Dit boek beschrijft welke seksueel overdraagbare aandoeningen er zijn, op welke tekens je moet letten, wat je moet doen als je een SOA hebt en welke voorzorgen je kan nemen (Delfos, 2000).

Doel: Leren wat SOA’s zijn, op welke tekens je moet letten, wat je moet doen als je een SOA hebt en welke voorzorgen je kan nemen.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Anticonceptie – voorlichtingsboekje

Korte inhoud: Dit boek is gemaakt voor jongeren met een verstandelijke beperking en/ of leerstoornissen. Het beschrijft de voortplanting, welke voorbehoedsmiddelen er bestaan, hoe je ze gebruikt en waar je ze aankoopt. Het boekje bestaat uit korte tekstjes en illustraties, waarbij alles stap voor stap wordt verteld.

Doel: leren over voortplanting en anticonceptiemiddelen

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/anticonceptie-voorlichtingsboekje


Seks@relaties.kom deel 1: seksualiteit

Korte inhoud: Werkboek inclusief cd-rom. Het boek richt zich voornamelijk tot begeleiders en ouders en bevat handvatten om te communiceren op maat. Er zijn methodieken terug te vinden rond negen verschillende thema’s, namelijk de delen van het lichaam, lichamelijke veranderingen, seksuele gevoelens en masturbatie, vrijen en voortplanting, zwangerschap en geboorte, voorbehoedmiddelen, homoseksualiteit, ouderschap en ten slotte seksueel overdraagbare ziektes. Ook wordt er visueel materiaal aangeboden, in de vorm van printklare werkblaadjes en foto’s op cd-rom. Volgende vragen komen aan bod:

  • welke begeleider geeft bij voorkeur vorming?
  • hoe kan het materiaal nog verder aangepast worden voor personen met heel weinig verstandelijke mogelijkheden en dus meer begeleidingsbehoeften?
  • wanneer werken met foto’s, wanneer met tekeningen?
  • wanneer nog meer geïndividualiseerd materiaal gebruiken?
  • wanneer kiezen voor werken in een groep en wanneer voor individueel of met koppels werken? (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005).

Doel: Helpt begeleiders bij het gebruiken van het juiste materiaal bij het geven van een vorming. Reikt methodieken aan en biedt een antwoord op bovenstaande praktijkvraagstukken

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Liefde & Seksualiteit (1ste editie).

Korte inhoud: Gids rond de thema’s liefde en seksualiteit. Het bevat een compleet overzicht van liefde en seks, van de puberteit tot de ouderdom. “Actuele, accurate informatie van deskundigen op het gebied van voortplanting, psychologie en seksuologie. Praktische tips om uw liefdesleven en relatie te verbeteren. Deskundig advies over seksuele gezondheid, inclusief gezinsplanning, onvruchtbaarheid en seksueel overdraagbare aandoeningen” (Roberts & Padgett-Yawn, 2000). Dit boek is aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking. De theorie wordt aangeboden met veel visualisaties. Het zijn geen kinderlijke prenten maar echte afbeeldingen van bv. mensen die kussen, een baarmoeder, … Dit boek geeft veel info over wat liefde is en wat seksualiteit is. Het is geen werkboek maar eerder een theoretisch boek dat kan gebruikt worden bij de voorlichting rond relaties en seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Er worden geen methodieken aangeboden over hoe een voorlichting moet gegeven worden.

Doel: Theoretische ondersteuning bij wat liefde is en wat seksualiteit inhoudt.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Pubergidsen: Wat je wilt weten over de puberteit

Korte inhoud: In deze gids komen verschillende vragen aan bod die een persoon in de puberteit kan hebben. Zoals: wat gebeurt er met je lichaam in de puberteit? Waarom voel je je ineens zo anders? Wat moet je doen met vlinders in je buik? Hoe kom je te weten wat je eigenlijk wel en niet wilt? Thema’s zoals eigen lichaam, relatievorming, masturbatie en veilig vrijen komen aan bod. De brochure is speels en kleurrijk ingevuld. Het bevat veel illustraties en tips met links naar boeken en websites. Deze gids is voor zowel jongens als meisjes (Padidar, 2018).

Doel: Jongeren leren over de puberteit aan de hand van video’s, afbeeldingen en informatieve tekstjes.

Te raadplegen via: https://pubergids.rutgers.media/

Kahoot quiz SOA’s

Korte inhoud: Via deze online quiz voor jongeren kan je in je klas de kennis over soa’s testen en vergroten.

Doel: het leren over SOA’s faciliteren

Te raadplegen via: https://create.kahoot.it/share/soa-quiz/cc7a3450-f866-4de0-903f-04d3ea5ca0be


Mag ik van jou?

Korte inhoud: Laagdrempelige methode om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Het bestaat uit 29 categorieën met tekeningen die als basis kunnen dienen voor een kwartetspel, praatkaart of memory (König, 2014). De thema’s weerbaarheid, sociale media, masturbatie, hygiëne, aanraken, zoenen, zwangerschap, vriendschap, gevoelens, anticonceptie, menstruatie, SOA’s, …, komen aan bod.

Doel: Met deze speelse methodiek maak je seksualiteit en intimiteit bespreekbaar op een laagdrempelige manier. Men haalt verschillende thema’s aan die bijdragen tot het uitbreiden van de kennis bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/mag-ik-van-jou


Openhartige seks talk

Korte inhoud: Spel om over seksualiteit te praten (Moodzz, z.j.).

Doel: Leren praten over seksualiteit aan de hand van een spel.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/openhartig-sex-talk


De roze wolk

Korte inhoud: Educatief en interactief spel over tienerzwangerschap en jong ouderschap op basis van van kennisvragen en doe-opdrachten. Elk groepje deelnemers krijgt te maken met een (on)geplande zwangerschap. Het spel wordt gespeeld met 4 groepen van min. 2 tot max. 5 spelers en duurt ongeveer 90 minuten (Fara, 2013).

Doel: Leren over tienerzwangerschap en jong ouderschap.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/de-roze-wolk


Puberkwartet

Korte inhoud: Spel waarbij spelers zoveel mogelijk kwartetten moeten vormen betreffende de thema’s: gevoelens tijdens de puberteit, meisjes/ jongens in de puberteit, vriendschap, verliefdheid, relatievorming, het beëindigen van een relatie, kussen, anticonceptie, SOA’s en grenzen (Reitzema & van der Doef, 2007).

Doel: Jongeren op een speelse manier kennis laten maken met verschillende aspecten van de puberteit, waaronder relaties en seksualiteit.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/puberkwartet


Speluitleg ‘Stap voor stap’ 

Inhoud: uitleg bij het spel over relaties en seksualiteit met opdrachten, situatiekaarten, kennisvragen kaarten en stellingskaarten.

Doel: Op een speelse manier verschillende thema’s ontdekken met de jongeren.

Te raadplegen via:

Lief lijf leven!

Korte inhoud: Reeks voorlichtingsfilms over seksualiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Ze belichten op een heel gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling. Deel 1 gaat over vriendschap en relaties. Deel 2 gaat over je eigen lichaam. Deel 3 gaat over seks, hoe en wat? Deel 4 gaat over waar het mis kan gaan (Smits, 2015).

Doel: Seksuele voorlichting in videomateriaal voor de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/lief-lijf-leven


Liefdesplein

Korte inhoud: Filmpjes over het thema relaties en seksualiteit. Er kunnen fragmenten gekozen worden naargelang het onderwerp dat besproken wordt (KlosTV, 2012).

Doel: Op een leuke manier worden verschillende thema’s aangebracht bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://schooltv.nl/programma/liefdesplein/

Goede minnaars

Korte inhoud: Relaties en seksualiteit bespreekbaar maken voor jongeren van 12 tot 17 jaar op een informele manier. De werkmap bestaat uit verschillende methodieken, waaronder denk- en associatieoefeningen, gespreks- en spelvormen, rollenspelen en dramatechnieken (Frans, 2007).

Doel: Op een creatieve manier relaties en seksualiteit bespreekbaar maken bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/goede-minnaars-werkmap


Tussen de lakens – module anticonceptie

Korte inhoud: Dit lespakket bespreekt welke voorbehoedsmiddelen er bestaan en waar jongeren terecht kunnen. Het lespakket bestaat uit een handleiding met methodieken, foto’s van voorbehoedsmiddelen, instructieve kaartjes met afbeeldingen van voorbehoedsmiddelen, casuskaartjes en kaartjes met ‘mijn dokter’-uitspraken (Verhetsel & Ciccarone, z.j.)

Doel: Leren over anticonceptie

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Tussen de lakens – module seksueel overdraagbare aandoeningen

Korte inhoud: Jongeren leren wat een SOA is, welke voorzorgen ze kunnen nemen en wanneer ze zich best laten testen. De module bestaat uit een handleiding met methodieken, symptoomkaartjes, casuskaartjes, mythekaartjes en dokterskaartjes (Verhetsel & Ciccarone, z.j.)

Doel: Leren wat een grens is, hoe ze deze op een juiste manier kunnen aangeven en begrijpen van iemand anders.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Seks@relaties.kom! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Seksualiteit (1ste editie)

Korte inhoud: Werkboek waarmee voorlichting kan gegeven worden over relaties en seksualiteit aan mensen met een verstandelijke beperking. De voorlichting wordt gegeven aan de hand van tekst, werkbladen en veel visueel materiaal. “Thema´s die aan bod komen zijn: seksualiteit (lichaam, lichamelijke veranderingen, seksuele gevoelens, masturbatie, voortplanting, vrijen, zwangerschap, geboorte, voorbehoedsmiddelen, seksueel overdraagbare ziektes) en relaties (zelfbeeld, gevoelens verkennen, relaties en verschillen in relaties, nieuwe relaties maken, relaties onderhouden, afstand in relaties, passend gedrag, grenzen, relaties afbreken en weerbaarheid)” (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005).

Doel: Samen werken aan het relationele en seksueel welzijn van de jongeren.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Praten over seks Werkmap (1ste editie)

Korte inhoud: “Praten over seks” bestaat uit een begeleiderboek en een werkmap voor cliënten, met inbegrip van een Sekswoordenboek, tekeningen en stickers. Het centrale onderwerp is seksualiteit in de breedste zin van het woord. Van lichaamsbesef tot geslachtsgemeenschap” (Doorn & Janssen, 2008). Met behulp van deze methode kan er op maat gewerkt worden met mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De methode vertrekt vanuit de beleving en ervaring van het werken met mensen met een beperking.

Doel: “Het doel van de methode is om de cliënt zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesse en mogelijkheden om informatie, waarden en normen, grenzen en regels op maat aangereikt te krijgen. Zo kan een positief zelfbeeld worden ontwikkeld en een positieve houding tegenover seksualiteit” (Doorn & Janssen, 2008).

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Seks@relaties.kom!: werkmap.

Korte inhoud: Werkmap over diverse onderwerpen die te maken hebben met het thema relaties en seksualiteit. Het werkboek bevat een theoretische achtergrond en methodieken om over seksualiteit te praten met de jongeren (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005).

Doel: Aan de hand van tekeningen en werkbladen kan er op maat gewerkt worden van elke jongere.

Te raadplegen via: Aanwezig via Tordale bibliotheek.


Veilig vrijen

Korte inhoud: Invuloefeningen waarbij de jongeren leren wat voorbehoedsmiddelen zijn voor zowel mannen als vrouwen. De jongeren krijgen uitleg over wat SOA’s zijn en wanneer je naar de dokter moet bij klachten van SOA’s.

Doel: Leren over voorbehoedsmiddelen en SOA’s.

Te raadplegen via:

Anticonceptiekoffer Tordale

Deze koffer is nog in ontwikkeling. Let op: de koffer kan niet worden uitgeleend! De inhoud kan wel bekeken worden en gebruikt worden als inspiratiebron.

25679 Reacties