Relaties en seksualiteit in vzw Tordale

Ondersteuning bij relaties en seksualiteit

Weerbaarheid

Sensoa Vlaggensysteem

Korte inhoud: Het Vlaggensysteem helpt professionals om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen en er gepast op te reageren. Je kan het ook gebruiken om met de jongeren te bespreken welk seksueel gedrag wel of niet oké is. Het pakket bevat een handboek waarin het Vlaggensysteem wordt uitgelegd en onderbouwd. Ook bevat het pakket een set van 44 situatiekaarten waarop telkens een situatie wordt getekend van seksueel gedrag van kinderen of jongeren. Elke situatie is beoordeeld aan de hand van 6 criteria. Op basis van die beoordeling wordt een pedagogische reactie gesuggereerd. Ook bevat het pakket een set aanvullende werkkaarten met de 6 criteria voor beoordeling van situaties, een overzicht van de vlaggen die aan situatie worden toegekend, richtlijnen tot pedagogisch handelen en een checklist bij de criteria met observatiepunten en richtvragen. Achteraan het handboek staat de Normatieve lijst. Dit is een lijst van seksuele gedragingen die veel voorkomen op een bepaalde leeftijd (Sensoa, z.j.).

Doel: leren gepast reageren op seksueel gedrag en hoe je seksueel gedrag moet beoordelen.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Vlaggensysteem residentiële jeugdzorg – handleiding

Korte inhoud: Deze handleiding begeleid professionals om met jongeren die 24 uur per dag met elkaar in een groep wonen aan een veilig en ontwikkelingsgericht pedagogisch klimaat te werken. Er wordt geleerd om op een juiste manier met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag om te gaan. De handleiding bestaat uit 4 onderdelen: hoe werk je een beleid uit, hoe gebruik je het Vlaggensysteem bij jongeren, hoe leren begeleiders vlotter te communiceren over seksualiteit en hoe pas je de criteria toe in concrete situaties (Movisie, 2017).

Doel: leren hoe je als professional kan werken aan een veilig en ontwikkelingsgericht pedagogisch klimaat.  

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/vlaggensysteem-residentiele-jeugdzorg-handleiding


Buiten de lijnen – onderbouwing

Korte inhoud: Dit boek is een onderbouwing van het pakket ‘Buiten de lijnen’. In dit boek worden volgende inhouden behandeld: Wat is gezond seksueel gedrag? Hoe situeer je seksueel (grensoverschrijdend) gedrag binnen de ontwikkeling van kinderen en jongeren? (De Wilde, Frans, Janssens, Storms, & Van Berlo, z.j.).

Doel: Leren gepast te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Kriebels in je lijf

Korte inhoud: Aanvullende werkblaadjes bij de werkmap Goede Minnaars. Het pakket bevat oefeningen om de communicatie over seks te verbeteren en grenzen aangeven en -voelen (Frans & Degryse, 2010).

Doel: Op een creatieve manier relaties en seksualiteit bespreekbaar maken.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/kriebels-je-lijf-aanvullend-lesmateriaal-bij-goede-minnaars


Tussen de lakens – module seksueel grensoverschrijdend gedrag

Korte inhoud: Jongeren leren wat een grens is, hoe ze deze op een juiste manier kunnen aangeven en begrijpen van iemand anders. Het materiaal bestaat uit een handleiding met methodieken, casuskaarten, gevoels- en lichaamskaart, reactiekaartjes, symbolenkaartjes en mythekaartjes. Het pakket maakt deel uit van het volledige pakket Tussen de lakens (Verhetsel & Ciccarone, z.j.).

Doel: Leren wat een grens is, hoe ze deze op een juiste manier kunnen aangeven en begrijpen van iemand anders.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school

Korte inhoud: In deze 2 PDF’s krijg je een uitbreiding van het Vlaggensysteem van Sensoa. Er wordt uitleg gegeven over hoe er gepast gereageerd kan worden op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij kinderen en jongeren op school. Het eerste document bevat handvatten over de volgende onderwerpen: samenwerken met ouders, omgaan met diversiteit, aanrakingen en lichamelijkheid, nieuwe media et cetera. Ook een handelingsprotocol en omgangs- en gedragsregels zijn opgenomen. In het tweede document worden concrete situaties uit de praktijk weergegeven aan de hand van tekeningen (Frans & De Wilde, 2016).

Doel: Gepast reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij kinderen en jongeren op school.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/omgaan-met-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-op-school


Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap

Korte inhoud: Beschrijft hoe seksuele vorming aangepakt kan worden op maat van personen met een verstandelijke beperking. Er wordt gebruik gemaakt van de hermeneutische cirkel om het verhaal van de persoon met een verstandelijke beperking in beeld te brengen. Het boek behandelt onder andere de emotionele ontwikkeling, lichaamsbeeld, weerbaarheid, relatievorming, masturbatie, verschillende geaardheden, et cetera (Bosch & Suykerbuyk, 2000).

Doel: Methodisch seksuele vorming aan de persoon met een verstandelijke beperking kunnen geven, op maat en over verschillende thema’s. 

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Heeft een vrouw ook een Piemel? (1ste editie)

Korte inhoud: Concreet, praktisch boek over emancipatie. Het boek confronteert de hulpverlener met zichzelf. “Dankzij een nieuwe methodiek leren we ons verplaatsen in het verhaal van een ander, staan we stil bij iemands vragen”. Weten mensen met een beperking het verschil tussen een man en een vrouw? Hebben ze ooit al seksuele voorlichting gehad? Het  verhaal van een man met een verstandelijke beperking en zijn kennis over seksuele voorlichting wordt besproken (Bosch, 2008).

Doel: Leren wat het verschil is tussen een man en een vrouw, informatie over seksuele voorlichting.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Sporen naar verandering

Korte inhoud: Sporen naar verandering reikt een “meersporenaanpak” aan voor seksuele delinquenten en zorgt ervoor dat de kansen op herval drastisch verminderen. Dit boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat men in op de therapeutische sporen die de persoon klaarstomen voor de terugkeer in de maatschappij. Het tweede deel gaat men in op alle processen die men doorloopt binnen deze aanpak. Tenslotte gaat men in op de impact die dit alles heeft op hun hulpverleners (Baeke, 2009).

Doel: Adequate aanpak voor seksuele delinquenten die de kans op hervallen drastisch naar beneden haalt

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke handicap (1ste editie)

Korte inhoud: Dit boek is bestemd voor de begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer werden van seksueel misbruik. Men gaat in op wat seksueel misbruik inhoudt en wat dit impliceert voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ga je als begeleider het beste om met mensen die deze traumatische gebeurtenis meemaakten? (Bosch & Suykerbuyk, 2005).

Doel: Ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die het slachtoffer werden van seksueel misbruik

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


SOS – snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Korte inhoud: Dit handboek helpt hulpverleners om gevallen van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking adequaat aan te pakken. Het boek bestaat uit een theoretische achtergrond en een praktische insteek. Dit laatste deel beschrijft hoe cliënten met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, ouders en hulpverleners op weg kunnen worden geholpen. Er wordt een eerste-opvang-programma beschreven bestaande uit vier sessies waarmee je aan de slag kunt bij verschillende doelgroepen en hoe je dit op maat kan aanbieden (Ebbers, Scharloo, & Spijker, 2014).  

Doel: Snelle, adequate opvang geven aan mensen met een verstandelijke beperking die het slachtoffer werden van seksueel misbruik.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Van incident tot fundament: Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik

Korte inhoud: Drie instrumenten die handvatten aanreiken voor een veilig klimaat met aandacht voor preventie van seksueel misbruik. Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Het tweede instrument  is gericht op de preventie van seksueel misbruik. Het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik (Goes & Lammers 2005).

Doel: Preventie van seksueel misbruik.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Pubergids: Wat je wilt weten over de puberteit

Korte inhoud: In deze gids komen verschillende vragen aan bod die een jongere in de puberteit kan stellen. Zoals veranderingen in het lichaam, hoe omgaan met vlinders in de buik etc. Het boek is voor kinderen vanaf 10 jaar. Thema’s zoals menstruatie, relatievorming, lichaamsveranderingen, verliefdheid etc. komen aan bod. De brochure is kleurrijk en heeft veel visualisaties. Deze gids is voor jongens als meisjes (Padidar, 2018).

Doel: De jongeren leren over de puberteit aan de hand van video’s, afbeeldingen en informatieve tekstjes.

Te raadplegen via: https://pubergids.rutgers.media/

Oké?!

Korte inhoud: Bespreekbaar maken van het thema ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ bij jongeren van 12 tot 16 jaar. Het spel bevat situaties, stellingen, doe-opdrachten en weetjes. Aan de hand van tekeningen waar er seksueel getinte situaties afgebeeld zijn, maak je het thema bespreekbaar. Deelnemers leren gepast te reageren en komen te weten waar ze voor steun terecht kunnen (Vergauwen, Frans, & Mestdagh, 2018).

Doel: Gepast reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag en komen te weten waar ze voor steun terecht kunnen.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/oke-spel-over-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag 


Booost!

Korte inhoud: Spel voor kinderen en jongeren van 11 tot 14 jaar.Het bordspel bevat verschillende thema’s die aan bod komen tijdens de puberteit, namelijk weerbaarheid, lichaamsveranderingen, aanzien van anderen, gedrag op het internet. Er wordt op een spelende wijze inzicht verworven en in gesprek gegaan over de verschillende thema’s. Er zijn opdrachtenkaarten, discussiekaarten en vraagkaarten die gebruikt worden tijdens het spel (Pimento, 2018).  

Doel: inzicht verwerven in verschillende thema’s rond relaties en seksualiteit.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/booost


Vrienden en vrijers

Korte inhoud: Spel over vriendschap, relaties, het lichaam, seksualiteit en weerbaarheid. Ook onderwerpen zoals homoseksualiteit, seksualiteit met een andere persoon etc. Het bestaat uit verschillende afbeeldingen, hulpvragenkaarten en actiekaarten waarmee in gesprek kan worden gegaan. De kracht van de methode ligt in de kaarten met realistisch getekende afbeeldingen van menselijke situaties. De koffer is gebruiksvriendelijk. Vrienden en vrijers wordt gebruikt vanaf 16 jaar (Bureau Edubooks & Training, 2010).

Doel: Maak de verschillende thema’s bespreekbaar bij de jongeren, kijk welke kennis er al is en waar er meer uitleg vereist is.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek en https://www.sensoa.be/materiaal/vrienden-en-vrijers


Mag ik van jou

Korte inhoud: Een spel vanaf 10 jaar met 3-6 spelers. Het spel kan gespeeld worden door jongeren met een verstandelijke beperking. Seksualiteit en intimiteit wordt op een toegankelijke manier bespreekbaar gemaakt. Het spel bestaat uit afbeeldingen die gebruikt kunnen worden als memoryspel, kwartetspel en praatkaarten. Thema’s die aan bod komen zijn lichaamsdelen, vriendschapsrelaties, masturbatie, hygiëne etc. (König, 2014).

Doel: Speelse methodiek om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken op een laagdrempelige manier. Er worden verschillende thema’s aangehaald die bijdragen tot het uitbreiden van de kennis bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/mag-ik-van-jou


Openhartige – seks talk

Korte inhoud: Een spel vanaf 16 jaar. Het spel wordt gebruikt om seksualiteit bespreekbaar te maken. Het doosje bevat 103 vragen over het thema ‘relaties en seksualiteit’ (Moodzz, z.j.). 

Doel: Seksualiteit bespreekbaar maken.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/openhartig-sex-talk


Seks is meer

Korte inhoud: Educatief seksueel voorlichtingsspel voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Met dit spel maak je het thema ‘relaties en seksualiteit’ bespreekbaar. Jongeren leren hun gedachten en gevoelens uit te drukken via taal, een bewustwording van de gevoelens en gedachten van een ander, leren met rollenspelen emoties te uiten en hun wensen en grenzen aan te geven. Er wordt weergegeven wat de jongeren weten over het thema ‘relaties en seksualiteit’ (O’Lein, z.j.).

Doel: Leren gevoelens en gedachten te uiten, bewust worden van de gevoelens en gedachten van een ander.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/seks-meer-ganzenbord-spel-voor-jongeren-met-een-licht-mentale-beperking


Puberkwartet

Korte inhoud: Een spel vanaf 10 jaar met 3 tot 6 spelers. Het is de bedoeling om de meeste kwartetten te verzamelen. Thema’s die aan bod komen zijn, emoties, vriendschapsrelaties, liefdesverklaring, anticonceptie, weerbaarheid en seksueel overdraagbare aandoeningen etc. (Reitzema & van der Doef, 2007).

Doel: Via het spel verwerven de jongeren kennis over verschillende onderdelen van de puberteit, onder andere over het thema ‘relaties en seksualiteit’.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/puberkwartet

Lief lijf leven

Korte inhoud: Verschillende misverstanden tussen jongeren komen aan bod bij het flirten met iemand, het daten met iemand, relaties aangaan en beëindigen. Het audiovisueel materiaal biedt de jongeren meer inzicht in eventuele oorzaken en gevolgen van miscommunicatie tussen jongeren (Rutgers, 2011).

Doel: Inzicht verwerven in misverstanden omtrent communicatie en hoe communicatie te verbeteren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/lief-lijf-leven


Liefdesplein

Korte inhoud: Verschillende filmpjes over het thema ‘relaties en seksualiteit’. Er kan gezocht worden naargelang het onderwerp dat besproken wordt (Schooltv, 2012). 

Doel: Op een leuke en visuele manier worden verschillende thema’s aangebracht bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://schooltv.nl/programma/liefdesplein/

Goede minnaars

Korte inhoud: Werkmap om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken bij jongeren van 12 tot 17 jaar op een creatieve manier. De werkmap bestaat uit oefeningen i.v.m. kennis, spelvormen, rollenspelen etc. Thema’ s zoals verliefdheid, anticonceptie, internet en seksualiteit, iemand versieren komen aan bod (Frans, 2007).

Doel: Op een creatieve manier het thema ‘relaties en seksualiteit’ bespreekbaar maken bij de jongeren.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/goede-minnaars-werkmap


Werkbundel seks@relaties.kom!

De werkbundel geeft de jongeren inzicht in verschillende thema’s rond relaties en seksualiteit. Het thema relatievorming is terug te vinden van pagina 27 tot pagina 74 (Conix, Claerhout, & Ryckaert, 2005). 

Doel: Interactief verschillende thema’s aanhalen en kennis uitbreiden. Aan de hand van de vragen vergroot het inzicht in zichzelf en de ander. Jongeren leren over hun eigen lichaam en relatievorming.

Te raadplegen via: aanwezig in Tordale bibliotheek


Buiten de lijnen

Korte inhoud: Dit pakket bevat een Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met speciale behoeften, waaronder een beperking. Het helpt je om gepast te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren. Het pakket bevat 32 kaarten met tekeningen van concrete situaties van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Voor de leeftijd van 3 tot 17 jaar, voor kinderen en jongeren met een beperking (Frans, De Wilde, Janssens, Van Berlo, & Storms, z.j.).

Doel: Gepast reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren.

Te raadplegen via: Aanwezig in Tordale bibliotheek.


Mijn wens, mijn grens

Korte inhoud: Met dit lespakket kan er spelenderwijs gewerkt worden rond wensen en grenzen. Het pakket is beschikbaar voor verschillende leeftijdscategorieën:

 • 2,5 tot 6 jaar: kleuter ontdekken hun eigen lichaam en leren lichaamsdelen benoemen. Spelenderwijs leren kleuters manieren om grenzen aan te duiden of om met afwijzing om te gaan. Er kan een gesprek gestart worden over grenzen: aangeven van eigen grenzen, aanvoelen van privacy, herkennen wanneer andere kindjes iets niet leuk vinden, toestemming vragen en zich inleven in elkaars gevoelens
 • 6 tot 12 jaar: interactief of spelenderwijs leren nadenken over eigen grenzen en die van anderen. Kinderen leren de eigen attitude tegenover aanrakingen kennen, de wettelijke bepalingen omtrent (seksuele) grenzen, dat grenzen kunnen verschillen van persoon tot persoon, wat toestemming wel en niet is, hoe iemand, ook zonder woorden te gebruiken, kan tonen of die wel of geen contact wil en wat ze kunnen doen als ze online iets tegenkomen waar ze zich niet goed bij voelen
 • 12 tot 18 jaar: aan de hand van de criteria van het Vlaggensysteem van Sensoa leren jongeren inschatten of een seksuele situatie oké is of niet, en leren toepassen op voorbeeldsituaties uit de omgeving. De jongeren leren dat ze zelf mogen beslissen wie er hun lichaam aanraakt, welke signalen erop wijzen dat iemand een aanraking leuk of niet leuk vindt, hoe ze kunnen reageren op ongewenste aanrakingen, inzicht krijgen in welk soort seksueel gedrag grensoverschrijdend is, nee zeggen wanneer ze zich niet goed voelen bij situaties (ook binnen een relatie), belangrijke organisaties kennen waarbij ze terecht kunnen voor informatie of hulp, praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven, weten dat er verschillende strategieën zijn om op ongewenst online seksueel getint gedrag te reageren, weten waar in hun omgeving ze terecht kunnen bij vragen rond seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag (Gijsel & De Laet, 2019) .

Doel: Spelenderwijs werken rond wensen en grenzen.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/mijn-wens-mijn-grens-lesmateriaal


Danny

Korte inhoud: Werkboek dat verschillende thema’s over sociale vaardigheden behandelt. Dit boek is bestemt voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het boek bestaat uit 11 lessen die een verhaal van Danny weergeven en verschillende opdrachten aanbieden. Leerlingen kunnen deze zelfstandig of samen met een klasgenoot maken. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn sociale vaardigheden, pesten, sociale media, ruzie, aan elkaar zitten en gluren (Hoefnagel, 2014).

Doel: Omgaan met sociale vaardigheden.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/danny


Deurtje open, deurtje dicht

Korte inhoud: Lespakket om met mensen met een verstandelijke beperking aan de slag te gaan rond weerbaarheid en relatievorming. Het behandelt eigenwaarde, zelfvertrouwen, gevoelens herkennen, benoemen en uiten, vriendschap en relaties en de verschillen daartussen, pesten, seksuele intimidatie en macht binnen relaties. De rollen in de video’s op de dvd’s worden voornamelijk gespeeld door mensen met een beperking. Het lespakket is geschikt voor mensen vanaf zestien jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking (van Andel, 2005).

Doel: Leren werken aan sociale weerbaarheid en relatievorming.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/deurtje-open-deurtje-dicht


Ja- en neen-gevoelens

Inhoud: In dit werkblad ziet de jongere telkens een foto van een situatie. Bij deze foto kunnen ze telkens enkele vragen beantwoorden over wat er gebeurt en hoe iemand zich daar bij voelt. Hiermee kan je het concept grenzen verder ontwikkelen bij de jongeren (Vzw Tordale, z.j.).

Doel: Door middel van werkblaadjes positieve en negatieve gevoelens bij situaties herkennen.

Te raadplegen via:


De weg naar grensoverschrijdend gedrag

Korte inhoud: Slides over de weg naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Hebben mensen met een psychische en/of psychiatrische problematiek of mensen met een mentale beperking naast een verhoogd risico op slachtofferschap, ook verhoogd risico op daderschap?” (Verbeeck, 2019).

Doel: Informatie verkrijgen of de problematiek van een persoon een verhoogd risico op slachtofferschap of daderschap van grensoverschrijdend gedrag met zich meebrengt.

Te raadplegen via:


Je lijf, je lief

Korte inhoud: Lesprogramma over het aangeven van grenzen en wensen. Waarbij jongeren ondersteunt worden in het herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen. Met als doel de relationele en seksueel gedrag te verbeteren (Brants, Storms, Janssens, Boet, & Felten, 2009).

Doel: Relationeel en seksueel gezond gedrag te bevorderen bij leerlingen.

Te raadplegen via: https://www.movisie.nl/interventie/je-lijf-je-lief


Baas over mijn eigen lijf – trainingspakket

Korte inhoud: Dit pakket is gemaakt voor mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. Dit trainingspakket bestaat uit drie DVD’s. Hierin worden de positieve en negatieve gevoelens rond aanraking verduidelijkt. Er wordt een training voorzien waar ze leren werken rond weerbaarheid. Het trainingspakket bevat naast de DVD’s ook ondersteunend spelmateriaal dat bestaat uit diverse beeldplaten en duimenspel. Aan dit materiaal wordt ook diverse verwerkingsopdrachten aan gekoppeld (van Andel, 1997).

Doel: Bevorderen van de weerbaarheid in situaties van (dreigend) seksueel misbruik.

Te raadplegen via: https://www.sensoa.be/materiaal/weerbaarheid-trainingspakket


Sociale afstand

Korte inhoud: Invulblaadjes waarbij men moet aangeven welke aanrakingen men ziet en welk gevoel men daarbij krijgt. Er worden enkele belangrijke afspraken aangehaald over toestemming (Vzw Tordale, z.j.).

Doel: Op een visuele manier stilstaan bij welke aanrakingen en belangrijke afspraken er zijn.

Te raadplegen via:


Wat is privé?

Korte inhoud: Invuloefening waarbij er enkele situaties worden beschreven, bevraagd wordt of het privé is en of je dit erg vond of niet (Vzw Tordale, z.j.).

Doel: Leren wat privé is en wat je kan vertellen.

Te raadplegen via:


Wat te doen als mensen over mijn grens gaan?

Korte inhoud: Invuloefening waarbij men aanduidt waar men graag wordt aangeraakt en waar niet. Er worden verschillende situaties afgebeeld en vervolgens gevraagd wat men ziet, hoe de mensen op de afbeelding zich voelen, of ze elkaar mogen aanraken en of het de juiste plaats is om te doen (Vzw Tordale, z.j.).

Doel: Leren kennen van de eigen grenzen en in welke situatie welke aanraking gepast is.

Te raadplegen via:


Weerbaarheid

Korte inhoud: Invuloefeningen waarbij er verschillende situaties worden afgebeeld. Er wordt gevraagd wat men ziet, of men dit fijn vindt of niet en hoe dit kan opgelost worden. Doorheen het documenten leert men hoe men duidelijk kan maken dat men het gedrag dat de ander stelt, niet fijn vinden (Vzw Tordale, z.j.).  

Doel: Leren wat men moet doen wanneer men wordt aangeraakt en dit niet wilt.

Te raadplegen via:

Momenteel zijn er nog geen koffers beschikbaar over het thema ‘weerbaarheid’

Hoe beoordeel je de situatie (Word-document Tordale – 3de schijf)

Klik hier om te afbeeldingen te downloaden van het thema weerbaarheid

14673 Reacties

 1. https://fuckingbestpornbjhgh.blogspot.com september 17, 2021

  Hi there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and
  personally recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website. ac (https://fuckingbestpornbjhgh.blogspot.com)

 2. https://themepalace.com/users/amolexag1975/ oktober 6, 2021

  You ought to be a part of a contest for one of the best blogs online.
  I will recommend this site! ma (https://themepalace.com/users/amolexag1975/)

 3. www.ranker.com oktober 6, 2021

  Good day! This is kind of off topic but I need some
  help from an established blog. Is it hard to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Cheers zy (http://www.ranker.com)

 4. https://hub.docker.Com/ oktober 6, 2021

  hello there and thank you for your information – I have definitely picked up
  anything new from right here. I did however expertise a few technical points
  using this web site, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality
  score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding
  this RSS to my e-mail and can look out for
  much more of your respective exciting content. Make sure
  you update this again very soon. oj (https://hub.docker.Com/)

 5. www.Liveinternet.Ru oktober 6, 2021

  Hello there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I’m gonna watch
  out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.

  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers! ñ (http://www.Liveinternet.Ru)

 6. ted.com oktober 6, 2021

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my
  iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone! ly – ted.com

 7. Www.Behance.Net oktober 7, 2021

  Howdy I am so thrilled I found your weblog,
  I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a
  remarkable post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read
  through it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please
  do keep up the excellent jo. Sb; http://Www.Behance.Net,

 8. magcloud.com oktober 7, 2021

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, very good blog! fr (magcloud.com)

 9. Jacki oktober 8, 2021

  What i do not realize is in fact how you are not really much more neatly-appreciated than you might be right now.
  You’re very intelligent. You recognize thus considerably in the case
  of this subject, made me in my view believe it from so many varied angles.

  Its like men and women don’t seem to be involved unless
  it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice.
  All the time maintain it up! lm (Jacki)

 10. https://myocortingdron1999.gumroad.com oktober 9, 2021

  Greate pieces. Keep posting such kind of info on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You’ve performed an excellent job. I’ll definitely
  digg it and for my part recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this site. om (https://myocortingdron1999.gumroad.com)

 11. Manwaporja1970.Gumroad.Com oktober 10, 2021

  Nice blog here! Also your site loads up very
  fast! What host are you using? Can I get your
  affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol Wz (Manwaporja1970.Gumroad.Com)

 12. https://www.quora.com/profile/Danielle-2332 oktober 10, 2021

  If you are going for most excellent contents like
  I do, only go to see this web site all the time as it gives quality contents,
  thanks oy (https://www.quora.com/profile/Danielle-2332)

 13. www.intensedebate.com oktober 11, 2021

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual
  appearance. I must say that you’ve done a great job with this.
  In addition, the blog loads super quick for me on Chrome.
  Superb Blog! Xi (http://www.intensedebate.com)

 14. www.webmasterpro.de oktober 11, 2021

  hello!,I really like your writing so a lot! percentage we keep in touch extra about your post on AOL?
  I require an expert on this house to solve
  my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you. oj (http://www.webmasterpro.de)

 15. https://anotepad.com oktober 18, 2021

  I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really pleasant
  piece of writing on building up new blog. rh (https://anotepad.com)

 16. www.gamespot.com oktober 19, 2021

  I was able to find good information from your articles. ys (http://www.gamespot.com)

 17. https://www.goodreads.com/ oktober 19, 2021

  It’s genuinely very difficult in this busy life
  to listen news on TV, so I only use internet for that reason, and take the latest news. cj (https://www.goodreads.com/)

 18. Www.mhes.tyc.edu.tw oktober 20, 2021

  I like what you guys tend to be up too. Such clever work
  and exposure! Keep up the awesome works guys I’ve
  added you guys to my own blogroll. oo (http://Www.mhes.tyc.edu.tw)

 19. www.bonanza.com oktober 20, 2021

  Right now it seems like Drupal is the preferred blogging platform out there right now.

  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog? vg (http://www.bonanza.com)

 20. lib02.uwec.edu oktober 20, 2021

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
  point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative
  to read? el (lib02.uwec.edu)

 21. www.ict-edu.uk oktober 20, 2021

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward
  to all your posts! Keep up the outstanding work! if [http://www.ict-edu.uk]

 22. https://www.mixcloud.com/ oktober 20, 2021

  Great weblog right here! Additionally your site quite a bit up very fast!
  What web host are you using? Can I am getting your associate
  link to your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol cs (https://www.mixcloud.com/)

 23. https://Peatix.Com/ oktober 21, 2021

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate? se; https://Peatix.Com/,

 24. www.mixcloud.com oktober 21, 2021

  Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i
  read this paragraph i thought i could also make comment due to
  this brilliant post. wv [http://www.mixcloud.com]

 25. https://www.kickstarter.com oktober 23, 2021

  I think what you said made a lot of sense.
  But, what about this? suppose you were to write a awesome post title?
  I ain’t saying your content is not good, however what if you added a post
  title to maybe grab people’s attention? I mean Weerbaarheid – Relaties en seksualiteit in vzw Tordale is
  a little boring. You should look at Yahoo’s front page and watch how they create news titles to grab people to click.
  You might try adding a video or a related picture or two to get people interested about what you’ve written. In my opinion, it would bring your blog a little livelier. bb (https://www.kickstarter.com)

 26. list.ly oktober 23, 2021

  My developer is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about
  a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

  Any help would be really appreciated! cj (list.ly)

 27. https://www.hulkshare.com/ oktober 23, 2021

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here
  frequently. I am quite certain I will learn many
  new stuff right here! Good luck for the next! 0 (https://www.hulkshare.com/)

 28. Https://Ccm.net/profile/user/Lykudevou1986 oktober 23, 2021

  Attractive portion of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing for your augment and even I success
  you get right of entry to consistently rapidly. qi (https://Ccm.net/profile/user/Lykudevou1986)

 29. Matilda oktober 24, 2021

  It’s really very complicated in this busy life to listen news on Television, so I only use web for
  that reason, and obtain the most recent news. nh (Matilda)

 30. Mireya oktober 24, 2021

  When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and
  from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
  Appreciate it! yh (Mireya)

 31. www.blurb.com oktober 24, 2021

  I think the admin of this web page is in fact working hard in favor of his web site, for the reason that here every stuff is quality based material. uw (http://www.blurb.com)

 32. qooh.Me oktober 25, 2021

  Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m
  not writing all that over again. Anyway, just wanted
  to say excellent blog! cg (qooh.Me)

 33. www.lawrence.com oktober 26, 2021

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really
  enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your
  feed and I hope you write again very soon! uc (http://www.lawrence.com)

 34. https://www.blurb.com/user/tantsirefo19 oktober 26, 2021

  I’m not sure exactly why but this site is loading extremely slow for
  me. Is anyone else having this problem or is
  it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists. xz (https://www.blurb.com/user/tantsirefo19)

 35. qooh.me oktober 26, 2021

  Ahaa, its fastidious discussion regarding
  this piece of writing at this place at this blog, I have read
  all that, so now me also commenting at this place. fu (qooh.me)

 36. Cory oktober 26, 2021

  Hi mates, fastidious paragraph and good arguments commented here,
  I am genuinely enjoying by these. ko (Cory)

 37. www.blurb.com oktober 26, 2021

  Hi, Neat post. There is an issue with your website in internet
  explorer, may test this? IE still is the market chief and a good element of people will omit your wonderful writing because of this problem. ln (http://www.blurb.com)

 38. setiweb.ssl.berkeley.edu oktober 26, 2021

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just
  sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any tips and hints for novice blog writers?

  I’d really appreciate it. us (setiweb.ssl.berkeley.edu)

 39. www.wattpad.com oktober 27, 2021

  I for all time emailed this web site post page to all
  my friends, because if like to read it after that my links will too. kn; http://www.wattpad.com,

 40. cakeresume.com oktober 28, 2021

  hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your high quality score if
  ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding
  this RSS to my e-mail and can look out for much more
  of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon. oc (cakeresume.com)

 41. Graig oktober 28, 2021

  Attractive component of content. I just stumbled upon your website and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I’ll be subscribing for your augment or even I success you get admission to
  consistently quickly. y (Graig)

 42. qiita.Com oktober 29, 2021

  Hi there, after reading this awesome article i am too cheerful to share my experience here with
  colleagues. Ur (qiita.Com)

 43. https://repo.getmonero.org/ningjanego1978 oktober 29, 2021

  Your means of describing the whole thing in this post is really
  fastidious, every one be able to simply understand it, Thanks a lot. jj (https://repo.getmonero.org/ningjanego1978)

 44. www.misterpoll.com oktober 30, 2021

  I’ve been browsing online greater than three hours today, but I by no
  means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is beautiful price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers
  made good content material as you did, the web might be much
  more helpful than ever before. kv [http://www.misterpoll.com]

 45. Debora november 1, 2021

  After checking out a few of the blog articles on your website, I really appreciate your way of blogging.
  I saved as a favorite it to my bookmark webpage list
  and will be checking back in the near future.
  Please check out my web site too and tell me your opinion.

 46. Ron Biggio december 23, 2021

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 47. www.hulkshare.com december 25, 2021

  Have you ever thought about adding a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and
  everything. However think of if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and videos, this site could certainly be one of
  the most beneficial in its niche. Terrific blog! dj (http://www.hulkshare.com)

 48. os december 27, 2021

  It is the best time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I have read this post and if I
  could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it! os

 49. controlc.com december 28, 2021

  I all the time emailed this webpage post page to all
  my contacts, since if like to read it then my friends will too. ec (controlc.com)

 50. kj december 28, 2021

  Hello there! Do you know if they make any plugins to
  safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations? kj

 51. Dyeafo februari 14, 2022

  order generic cialis – buy cialis 20mg order tadalafil 20mg online cheap

 52. Ozrrtt februari 17, 2022

  buy hydroxychloroquine 400mg generic – plaquenil 400mg canada purchase hydroxychloroquine without prescription

 53. Uasmio februari 18, 2022

  stromectol ivermectin tablets – ivermectin 6 mg online stromectol ivermectin 3 mg

 54. Clugth februari 19, 2022

  cephalexin 125mg pills – purchase erythromycin for sale order generic erythromycin

 55. Kfcmpu februari 20, 2022

  fildena buy online – disulfiram sale buy disulfiram 500mg without prescription

 56. Puwobs februari 21, 2022

  budesonide without prescription – buy rhinocort without prescription ceftin online buy

 57. Exwuir februari 22, 2022

  buy careprost pills – order bimatoprost for sale order trazodone generic

 58. Kgbexs februari 24, 2022

  viagra 50mg pills – viagra price zantac 300mg tablet

 59. Ybezcs februari 25, 2022

  cialis 5mg usa – tadalafil usa ivermectin 3 mg tablet

 60. Bfzohk februari 26, 2022

  tadalafil 40 mg – causes of erectile dysfunction best male ed pills

 61. Ryuzhy februari 27, 2022

  real casino online – online casino game prednisone drug

 62. Wwizha februari 28, 2022

  order prednisone online – isotretinoin 40mg over the counter accutane 20mg brand

 63. Ifkfqz maart 1, 2022

  buy amoxil – amoxil 250mg price viagra sildenafil 25mg

 64. RichardBum maart 2, 2022

  what happens if a girl takes viagra how to get prescribed viagra when is the best time to take viagra

 65. Odeiqj maart 2, 2022

  cialis 20mg uk – order cialis generic buy tadalafil 40mg online cheap

 66. RichardBum maart 3, 2022

  safest place to buy viagra online over the counter viagra substitute walgreens long term side effects of viagra

 67. Adfdge maart 3, 2022

  stromectol 12mg – ivermectin 6 mg oral azithromycin online

 68. Abertger maart 5, 2022

  скільки триватиме війна в україні коли закінчиться війна в україні 2022 передбачення коли закінчиться війна в україні

 69. ScottRhype maart 5, 2022

  stromectol 6 mg dosage ivermectin gel minocycline 100mg pills

 70. TyagHAScof maart 5, 2022

  Узнать цену!
  Тяговая АКБ на погрузчик купить https://ab-resurs.ru/kontakty/tyagovye-akkumulyatory-v-abakane/
  Тяговые необслуживаемые герметизированные моноблоки от компании применяются в поломоечных машинах, электротележках, электроштабелерах, электромашинах.
  С 1999 года ООО «Орион» реализует надежные и долговечные кислотные аккумуляторные батареи, гелевые, и сопутствующие товары к ним;
  Обладают более высокой термической и химической стабильностью, что повышает безопасность батареи при использовании.
  Необслуживаемые герметизированные тяговые моноблоки SSK серии GV-TR 6V, 12V
  напряжением 24 В (24V) — от 99 000 рублей;
  5 причин купить тяговые аккумуляторы у нас
  Аккумуляторные батареи напряжением 48 В (48V) — от 89 900 рублей;

  диоларинитимвим

 71. Rpabdf maart 6, 2022

  azithromycin 500mg over the counter – furosemide 100mg drug medrol 4mg over the counter

 72. ScottRhype maart 6, 2022

  molnupiravir stock price molnupiravir cost merck pill

 73. ScottRhype maart 7, 2022

  pavloxid nirmatrelvir covid pills treatment

 74. Tagtfn maart 7, 2022

  baricitinib online order – aralen us order dapoxetine online

 75. ScottRhype maart 8, 2022

  molnupiravir 200 molnupiravir tablets molnupiravir buy online india

 76. KineralowemuH maart 8, 2022

  Unless you are suffering from a medical emergency or chronic condition that requires immediate medical assistance, you no longer have to wait to see a doctor.
  Before you click that “buy” button and order a medication, here is what you need to know about online prescription drugs.
  http://www.sshora-associates.com/uncategorized/the-extent-of-use-of-online-pharmacies-in-saudi-arabia/
  Buy SINGULAIR (MONTELUKAST) online no prescription
  Order KALETRA (LOPINAVIR 200MG/RITONAVIR 50MG) cheap

 77. ScottRhype maart 9, 2022

  stromectol for sale minocycline 100 mg otc stromectol liquid

 78. Lkpwub maart 9, 2022

  metformin online – lipitor uk buy atorvastatin pill

 79. gjwjbrgmgs maart 9, 2022

  Weerbaarheid – Relaties en seksualiteit in vzw Tordale
  gjwjbrgmgs http://www.g0d7x754m7oqjbz66z92a83no2bu176ms.org/
  agjwjbrgmgs
  [url=http://www.g0d7x754m7oqjbz66z92a83no2bu176ms.org/]ugjwjbrgmgs[/url]

 80. ScottRhype maart 9, 2022

  molnupiravir covid treatment molnupiravir pill molnupiravir 200mg

 81. Rxrllw maart 10, 2022

  norvasc 5mg tablet – buy lisinopril 5mg sale order omeprazole 10mg

 82. ScottRhype maart 10, 2022

  plaquenil for covid hydroxychloroquine for ra covid 19 plaquenil

 83. kinaheriPax maart 10, 2022

  Купить тяговые аккумуляторы
  https://yuzhno-sakhalinsk.faamru.com
  «Еврокар» предлагает купить в Москве тяговые аккумуляторы для погрузчиков всех марок. Только проверенная временем продукция от производителей России (Тюменский аккумуляторный завод) и Болгарии (Елхим-Искра). Большое количество АКБ уже на нашем складе. Профессиональная помощь в выборе оптимального варианта с учетом ваших пожеланий и предпочтений. Поставка в кратчайшие сроки. Наш сервис поможет доставить и установить аккумулятор в ваш электропогрузчик.
  Аккумуляторы в блоке АКБ (в составе нескольких батарей) работают корректно и правильно только в одном случае – если все они имеют одинаковую ёмкость, напряжение и срок службы. В идеале они должны быть из одной партии одного производителя и куплены вместе. Использование же новой батареи вместе со старыми приведёт к быстрому выходу из строя именно нового аккумулятора. Это происходит из-за разницы потенциалов и внутренних сопротивлений новой и старых АКБ. И получается так, что «свежий» аккумулятор в составе старых переходит в режим постоянной подзарядки последних. И «умирает» первым.

  армиториниколизм

 84. Zabypm maart 11, 2022

  purchase lopressor online – cialis 20mg us cialis

 85. HasiposermuH maart 11, 2022

  The consumer-friendly online pharmacy business model saves you both time and money. Once a rare phenomenon, internet pharmacies are now taking over retail stores. To keep up, some brick-and-mortar pharmacies are starting to offer online services. However, while these online stores may add time savings, the cost of the medication will be the same.
  Your correct medications will be available upon request at your convenience. With these advanced patient accounts, there’s no need to keep showing your prescription every time you need a prescription refill.
  https://iranianrenaissance.com/?p=17296
  Buy FEMALE VIAGRA (SILDENAFIL CITRATE) in UK (USA, AU)
  buy effexor xr

 86. MichealSwize maart 12, 2022

  order cialis canada shelf life of cialis how long can you keep cialis

 87. MichealSwize maart 12, 2022

  cialis vi cialis after prostate surgery cheapest generic cialis australia

 88. Pemzcm maart 12, 2022

  cialis 5mg uk – viagra fast shipping sildenafil pill

 89. Lurjlf maart 13, 2022

  ivermectin for humans – cost of ivermectin pill stromectol xl

 90. LuretasermuH maart 13, 2022

  4. Completely convenient
  Legitimate internet pharmacies will be licensed by the state board of pharmacy, and will always require a healthcare provider’s prescription in order to send you a medicatio. They can also provide online product information that you can print, as well as links to other sources of information about your medications and health condition.
  https://www.parceriasproduz.com.br/?p=71488
  buy wellbutrin
  Buy SOVALDI (SOFOSBUVIR) no prescription

 91. LuretasermuH maart 15, 2022

  Sign Up
  10-15 years ago, there were by ten times less Internet pharmacies than today. Most of them worked without license directly arranging with the owners of the warehouses of the medical products and supplying medicines to the clients at the lower prices. But due to the increase of the demand on the services of the Internet pharmacies the government was quickly interested in the work of the online pharmacy and started checking their activity. The checkups were started at the same time in the USA and Canada, and the countries of the European Union.
  https://maddisoft.com/uncategorized/the-extent-of-use-of-on-line-pharmacies-in-saudi-arabia/
  bactrim online
  buy Coreg online

 92. Buryid maart 15, 2022

  clomiphene 50mg us – order clomid 50mg generic cetirizine order online

 93. MituHAScof maart 15, 2022

  Связаться со специалистом:
  Тяговая АКБ стоимость https://ab-resurs.ru/tyagovye-akkumulyatory-v-zabajkalske/
  Для нас важно обеспечить своих клиентов качественной и надежной техникой, поэтому мы даем гарантию 2 года на все тяговые аккумуляторы для погрузчиков и штабелеров, электропогрузчиков и электроштабелеров.
  Аккумуляторные батареи напряжением 80 В (80V) — от 119 900 рублей;
  Обладают более высокой термической и химической стабильностью, что повышает безопасность батареи при использовании.
  Цены на тяговые аккумуляторы для погрузчика
  напряжением 48 В (48V) — от 179 000 рублей;
  При условии, если вы хотите купить тяговые аккумуляторные батареи в компании вы приобретете качественный товар по выгодным ценам. Купить тяговые батареи в компании знаит обеспецить свое производство лучшей техникой от компании, которая гарантирует не только каяественные тяговые аккумуляторы, но и постоянную поддержку своих клиентов.
  Аккумуляторные батареи напряжением 24 В (24V) — от 49 900 рублей;

  диоларинитимвим

 94. TommieFrese maart 16, 2022

  https://stromectolfastusa.com/# where can you get ivermectin

 95. Xilttk maart 16, 2022

  buy clarinex 5mg – loratadine order online triamcinolone 4mg canada

 96. TommieFrese maart 17, 2022

  https://stromectolfastusa.com/# ivermectin scabies success rate

 97. lahepanaJed maart 17, 2022

  АКБ тяговые Тюменского аккумуляторного завода купить на вилочный погрузчик
  https://tyumen.akb-p.ru/brandname/linde/
  По желанию заказчика напряжение и емкость батареи, габариты батарейного ящика, схема соединения батареи, типы перемычек и полюсных выводов могут быть согласованы индивидуально! Аккумуляторные батареи напряжением 80 В (80V) — от 119 900 рублей;
  масазирикадизм

 98. Wqdsrm maart 17, 2022

  cytotec tablet – buy misoprostol online order synthroid

 99. Onzgrv maart 19, 2022

  viagra 150mg cost – sildenafil 100mg for sale buy gabapentin 100mg online

 100. gay porn maart 19, 2022

  gay porn, sex işçisi, hacklink, hacklink
  satin al instagram hacklink ve bilindik orospu çocugu olan instatakipci sitesinden hemen hacklink
  satın al

 101. Ctqgqx maart 20, 2022

  order tadalafil 5mg without prescription – buy cenforce 50mg order cenforce 50mg for sale

 102. Manurekamip maart 20, 2022

  Штабелер JAC купить
  https://shtabeleri-jac.ru/sklad-technika/stacker-jac/shtabeler-jac-cdd-10-compact
  Сегодня филиалы компании есть в 23 городах России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Екатеринбурга. Выбирайте удобный вариант приобретения техники:
  2 тонны – от 500 тыс. рублей
  наличие на доступном рынке требуемых деталей для рассматриваемой модели погрузчика;

  .
  ___________________________
  мануритолимитир

 103. Kevinromex maart 20, 2022

  viagra exchange price 100mg viagra viagra onlline

 104. Khaeno maart 21, 2022

  diltiazem 180mg over the counter – acyclovir online order zovirax over the counter

 105. Kevinromex maart 21, 2022

  where can you buy doxycycline doxycycline tab india doxycycline 400 mg daily

 106. Xdljvi maart 22, 2022

  buy atarax 10mg online – hydroxyzine 10mg price crestor for sale online

 107. Kevinromex maart 22, 2022

  where to buy amoxicillin 500mg amoxicillin 500 mg where to buy amoxicillin 500 mg brand name

 108. MisadokuWap maart 22, 2022

  Размеры проходов на заводах и ширина подъемных путей также влияют на размеры погрузчика, который будет использоваться для работы.
  Вилочные штабелёры в наличии
  Купить штабелёр https://shtabeler.blog/roliki-i-kolesa-dlya-richtrakov-shtabelerov-pogruzchikov-jungheinrich/
  Следует добавить, что не все источники относят рохли к штабелирующей технике по той простой причине, что рохли не могут укладывать поддоны в несколько ярусов.
  Насколько высоко вам нужно поднять груз?

  _____________________________________________
  ампириретиризм

 109. Wlthna maart 23, 2022

  buy zetia without prescription – buy celexa pills order celexa 40mg online cheap

 110. Kevinromex maart 23, 2022

  where can you buy amoxicillin over the counter amoxicillin online pharmacy where to buy amoxicillin 500mg

 111. Kevinromex maart 24, 2022

  how can i get clomid prescription where to buy clomid in canada clomid price in india

 112. Yhfbrs maart 24, 2022

  order sildenafil 50mg generic – cyclobenzaprine cost order flexeril generic

 113. RwhAlive maart 25, 2022

  sildenafil citrate tablets ip 100mg buy sildenafil 100mg online

 114. Tcmmeb maart 25, 2022

  sildenafil 50mg over the counter – buy cialis 10mg for sale order tadalafil 5mg without prescription

 115. KitasopituNom maart 25, 2022

  Do you watch this porn?
  https://noodlemagazine.com/video/fuckedhard18

  Latin – Latinas porn.
  All types of porn
  Facial – Facial cum.
  SSBBW (Super Size BBW) – the fat of the largest size.
  As for the statistics of all pornography on the Internet, it was found that videos for adults are more often interested in men, and women account for only a third. Every fourth search query is about an erotic topic. Despite the growing number and variety of films, online users allocate no more than 10 minutes a day to watch.

 116. JaredIcony maart 26, 2022

  is viagra sold over the counter best place to buy viagra online does viagra work the first time?

 117. Gyzrca maart 26, 2022

  toradol online buy – tizanidine order order ozobax for sale

 118. mat6tubeRAF maart 27, 2022

  Porn you searched https://mat6tube.com/watch/-201835053_456239071
  Tea Bags, Teabagging (“tea bag”) – tongue games with the scrotum.
  According to recent reports, 1/8 of online content is porn. Each person, one way or another, came across spicy videos. Someone rarely watches it, someone – every day. Regardless of the number of visits to adult sites, it is more interesting which porn is watched more in different parts of the world, women and men.
  Bride – fetish porn where brides get fucked.

 119. Znkoea maart 27, 2022

  buy colchicine 0.5mg online cheap – buy inderal 20mg sale purchase strattera online cheap

 120. JaredIcony maart 27, 2022

  does viagra work the first time? what does female viagra do how long before sex should you take viagra

 121. exporntRAF maart 27, 2022

  Gay (Homosexual) – gay porn. It is strictly forbidden for even guys to watch.

  I recommend this porn https://exporntoons.net/watch/-150116356_456239216

  I decided to test the waters and slowly made my way up to her other breast. I eventually put my hand on her other breast and left it there without moving my hand. When she said nothing, I started moving my hand up and down, making sure to rub her hard nipple with the palm of my hand. I looked up and saw her tilt her head back, obviously enjoying the attention I was giving her breasts. Soon I started rubbing her nipple hard with my hand, also squeezing and grabbing her breast, while sucking hard on her breast. Her breasts were getting manhandled by her son and she was loving it! I suppose she did not realize how loud she was moaning as she started humping her hips up and down. Her nipples felt like pebbles in my mouth.

 122. Oncqjy maart 28, 2022

  viagra for men over 50 – buy methotrexate 2.5mg pill plavix 75mg drug

 123. Lena Minter maart 28, 2022

  Does your computer turns on but no display? There is nothing frustrating than seeing your beloved computer not coming to…

  https://cutt.ly/ROuK1YV

 124. JaredIcony maart 29, 2022

  lowest price generic cialis buy cialis online reddit cialis generic best price

 125. JasopiteDer maart 29, 2022

  Покупая АКБ у нас, Вы будете защищены от риска контрафакта!
  Тяговые свинцово-кислотные панцирные аккумуляторные батареи с трубчатыми положительными пластинами тип PzS, со свинцовыми межэлементными коннекторами.
  Низкая цена!
  Тяговая батарея цена
  https://ab-resurs.ru/tyagovye-svintsovyj-akkumulyator/
  Вся продукция, производимая и реализуемая компанией ССК отвечает международным стандартам и гарантирует своим клиентам не только качественную продукцию, но постоянную информационную и техническую поддержку.
  Цены зависят от производителя, модели и технических характеристик, таких как емкость и напряжение:
  Доставка по России
  Обладают более высокими пиковыми токами и пиковой мощностью.
  Вы можете сделать заказ из любой части России. Перед отправкой аккумуляторы будут протестированы, мы произведем их предпродажную подготовку, качественно упакуем и передадим в транспортную компанию для оперативной доставки на указанный вами адрес.

  _______________________________________________________
  маликрепсанлан

 126. Ehzbux maart 29, 2022

  guaranteed viagra overnight delivery usa – sildenafil 50mg tablet viagra 50mg without prescription

 127. JaredIcony maart 29, 2022

  do you need a prescription for female viagra does viagra make your dick bigger difference between viagra and cialis

 128. kuterasePax maart 30, 2022

  Тяговый аккумулятор на погрузчик
  https://faamru.com/tyagovye-akkumulyatory-v-kolomne/
  Раз уж речь зашла о высоких технологиях, следует предостеречь от применения неправильного термина «гелиевые аккумуляторы», распространённого среди обычных пользователей. Никакого гелия в этих аккумуляторах нет, а понятие «гель» означает желеобразную массу и хорошо известно нам на бытовом уровне. С первого взгляда, все очень просто — в электролит добавляется вещество (обычно это соединение кремния), которое вызывает его загущение до состояния желе, практически не обладающего текучестью. Но такое решение радикально улучшает параметры аккумулятора.
  Параллельно с такими АКБ на транспорте (и не только!) широко используют батареи иного назначения – тяговые. Такие батареи – совершенно иного формата, не обладающие высокими пусковыми токами. Это значит, что они могут отдавать какую-то энергию в течение длительного времени, разряжаясь порой почти к нулю.

  _________________________________________________________
  армиториниколизм

 129. nasopiteTig maart 30, 2022

  Вилочный погрузчик, штабелер
  https://vilochnyi.ru/kontakty/vilochnye-pogruzchiki-v-xanty-mansijske/
  Совет: Если у вас погрузчик будет загружен более четырех часов в день, лучше купите новый вилочный погрузчик. Затратах на обслуживание меньше, в долгосрочной перспективе это лучшее вложение.
  2. Быстрое решение.
  селекторы заказов, которые используются для ручной обработки меньших, чем паллетные количества груза в стеллажах;
  лёгкость и простота в управлении транспортным средством, обеспеченная встроенными системами контроля движения и перемещения.
  Наша компания является официальным дилером погрузчиков китайского и японского производства, сотрудничая c ведущими производителями складской техники из Китая и Японии.

  ______________________________________

  далапитривим

 130. Rrksaj maart 31, 2022

  order generic nexium 40mg – order promethazine generic promethazine online buy

 131. Kipotasebus maart 31, 2022

  Одновременно с категорией C открываются и C1 , так что, если вы их обладатель, дополнительную категорию открывать не придется.
  Срок оформления от 1 до 7 дней. В Москве оплата при получении во время встречи после проверки по базе ГИБДД.
  Свяжитесь с нами через WhatsApp и укажите свой город, гражданство и выберите причину обращения.
  купить права и диплом
  Купите права категории A с оплатой при получении
  КУПИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ КАТЕГОРИИ «В»
  Второй вариант предполагает более быстрое решение данного вопроса. Все элементарно — нужно просто обратиться в надежную компанию или ином городе России. И уже на следующий день вы получите удостоверение категории A, позволяющее вам управлять мотоциклом. И все это без сдачи экзаменов в ГИБДД и прочей связанной с этим головной боли.
  манчикириндам

 132. Gtpbki maart 31, 2022

  order cialis 40mg online – prices of cialis cialis order

 133. zoritoler imol april 1, 2022

  I believe this website has some very good information for everyone :D. “Calamity is the test of integrity.” by Samuel Richardson.

 134. Febcthasy april 1, 2022

  buy ivermectin for humans australia ivermectin 400 mg

 135. https://6242cf4c31859.site123.me/ april 1, 2022

  porn video watch
  https://6242cf4c31859.site123.me/
  Roger hadn’t moved. Anastasia: i dont know.
  I told him you might be the first in months to call and come over and i’m too ashamed to call and
  tell you

 136. Kipoterimut april 1, 2022

  Тяговые АКБ в наличии
  https://www.taz-bb.ru/
  Тяговые аккумуляторы
  Мы единственные в России, кто обеспечивает полноценную сервисную гарантию и возможность возврата или обмена в течение 14 дней.

  _____________________________
  самивабистуризм

 137. Mqpvmj april 1, 2022

  buy modafinil 200mg sale – over the counter erectile dysfunction pills buy pills for erectile dysfunction

 138. CehhFeque april 2, 2022

  cost of ivermectin medicine stromectol

 139. Voibwh april 2, 2022

  brand isotretinoin 40mg – order amoxicillin 1000mg generic azithromycin buy online

 140. Richannen april 3, 2022

  cialis profesional vs. super active vs. cialis comprar cialis online generic cialis fast shipping

 141. mopasitemor april 3, 2022

  При выборе батареи для питания электродвигателей важно обратить внимание несколько параметров:
  Основные правила хранения и эксплуатации тяговых АКБ практически такие же, что и для обычных аккумуляторов. Если действовать по испытанному принципу «Береженого и Бог бережет», обеспечив им нормальный уход и постоянную профилактику, такие тяговые аккумуляторы способны успешно действовать многие годы.
  Тяговый аккумулятор на погрузчик купить
  https://e-battery.ru/forklift-brand/hecha/
  Для долголетия тяговых аккумуляторов, необходимо использовать «правильное» зарядное устройство. Лучшим решением для гелевых АКБ является применение полностью автоматических импульсных зарядных устройств. Такие зарядные устройства имеют функцию десульфа-тации аккумуляторной батареи за счет чередования тока заряда с разрядными импульсами. Во время заряда примерно каждую секунду производится разрядный импульс током примерно в 1/10 от зарядного. Такая процедура приводит к разрушению сульфатов на пластинах аккумуляторов и ведет к более полному восстановлению аккумулятора. Регулярный заряд АКБ через ЗУ с функцией десульфатации приводит к существенному увеличению срока службы АКБ.
  Наименование Напряжение Емкость Цена

  ___________________________________________
  рекомотаранизм

 142. Jconye april 4, 2022

  furosemide order online – doxycycline 100mg sale viagra 50mg uk

 143. Richannen april 4, 2022

  cialis for bph dosage cialis sublingual cialis patent expired

 144. Pcephr april 4, 2022

  cialis coupon cvs – order cialis 40mg viagra pills

 145. Febbthasy april 5, 2022

  buy ivermectin for humans uk stromectol otc

 146. lasuperuTig april 5, 2022

  Вилочный погрузчик стоимость
  https://wlt.ru/pogruzchiki/hangcha-cpcd45rw24/

  повышенная степень устойчивости в работе, дающая дополнительные гарантии о высоком качестве выполняемых погрузчиком функций. В ходе эксплуатации вилочных погрузчиков за счёт уникально конструкции применяется система активации навесного приспособления, наличие которого делает весь погрузчик более стойким и мобильным;
  приспособленность для работы на строго ограниченном по площади пространстве, например, в помещении – данное качество погрузчики приобрели за счёт своей малогабаритности и компактности в работе;
  JAC – китайские вилочные погрузчики, лидеры продаж в России.

  __________________________________
  самидалисис

 147. Idufwy april 6, 2022

  buy generic cialis – buy cialis tablets coumadin 2mg price

 148. UlysTielm april 6, 2022

  stromectol dosage chart in pounds ivermectin dose for goats with lice ivermectin 12 mg price

 149. UlysTielm april 7, 2022

  ivermectin for foxes where can i buy oral ivermectin stromectol price uk

 150. Zvsdbu april 7, 2022

  purchase topiramate online cheap – topiramate 200mg for sale order sumatriptan 25mg

 151. AndaNeaddemia april 8, 2022

  tadalafil von cipla versus lily cialis tadalafil review

 152. lohded april 8, 2022

  “Last I measured, I was nearly eight inches, dad. Maybe more. I may be even bigger, who knows.” He answers nonchalantly.

 153. RussellPargO april 8, 2022

  cialis professionals cheapest generic cialis australia how can i get cialis fast

 154. Hmgktu april 8, 2022

  avodart online buy – buy tadalafil online otc cialis

 155. RussellPargO april 9, 2022

  how to buy generic cialis online cheap cialis online generic cialis los angeles

 156. JeffreyRag april 9, 2022

  hello!,I like your writing so much! share we be in contact extra approximately your article on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem. May be that is you! Looking ahead to look you. mycapitol.captechu.edu

 157. PatrickMoubs april 9, 2022

  wall street market darknet review bitcoin drugs market

 158. Xuirgt april 9, 2022

  sildenafil tablets – sildenafil 25mg for sale order cialis 5mg for sale

 159. Keezglupt april 10, 2022

  tadalafil soft gel capsule 20mg tadalafil 10mg prices

 160. RickLoyam april 10, 2022

  cannazon market darknet darkc0de

 161. Billyindug april 10, 2022

  best australian darknet market darkweb markets

 162. Ovcugb april 11, 2022

  cheap ed pills – prednisone 40mg without prescription prednisone 5mg for sale